Brandförsvaret: ’Lyssna på oss!’

Brandförsvaret: ’Lyssna på oss!’

Magnus Sjöholm och Christer Nyberg är brandmän och representerar Brandmännens riksförbund. Det skriver i ett debattinlägg på Nyhetsbyrån, att de länge har varnat för neddragningar inom brandförsvaret i Sverige. ’För en gångs skull: Lyssna nu på oss’, uppmanar de.

Sverige brinner, med stora skogsbränder på ca 40 platser i landet. Vid flera av dessa bränder är brandmännen uppgivna, resurser tryter och det finns inte personal att tillgå för att avlösa dem som jobbat långa pass. Även utrustningen, såsom slang och strålrör, tryter på flera platser, och är en avgörande faktor för att kunna utföra släckning.

Inrikesminister Morgan Johansson säger att vi ’generellt sett har en bra räddningstjänst och en bra beredskap’.

Men har Sverige verkligen det?

Brandmännens Riksförbund, BRF, är av helt annan uppfattning och har gång efter annan påtalat att bristerna är långtgående och stora. Nu ser vi konsekvenserna.

Vid ett seminarium i Almedalen presenterade BRF en delrapport från den stora enkätundersökning som gjorts under våren. Av den framgår att det saknas ca 2500 deltidsbrandmän i Sverige. Många heltidsstationer vittnar om neddragningar av personal.

Hade Sveriges räddningstjänst haft full bemanning kan vi inte utesluta att vissa av de skogsbränder som nu växt sig stora, hade kunnat släckas i ett initialt skede, med stora besparingar för samhället. Av erfarenhet vet alla brandmän att det är uppstarten av en olycka som utgör betydelsen för det fortsatta händelseförloppet. Är man stark vid ankomst kan det negativa händelseförloppet hävas.

Vi anser oss ha belägg för att bristerna inom svensk räddningstjänst är stora och omfattande och den slutliga rapporten av enkätundersökningen i september kommer att ge en fullständig bild.

När nu stora delar av landet brinner blir enkätsvaren i valda delar häpnadsväckande. Ett exempel är att det finns förvånansvärt många brandstationer som helt saknar möjligheter att kunna transportera vatten, man har helt enkelt inte tillgång till en tankbil. Det förekommer alldeles för ofta att stationer bara har en basbil med cirka 3000 liter vatten, i övrigt ingen resurs för vattentransport.

Att Morgan Johansson pratar om ’brandflygen från Italien’ har nog ingen undgått. Men, är det EU och Italien som är lösningen för Sverige? Är det dit vi ska ringa så snart en brand gått överstyr för att vi själva inte har utbildad personal i tillräckligt antal för att kunna hantera situationen? Naturligtvis inte. Hade beredskapen varit god så hade Sverige sannolikt inte behövt nyttja andra länders resurser.

Flertalet av Sveriges egna skattefinansierade resurser i form av försvarets helikoptrar har nu fått luft under vingarna. I SVT:s Rapport 17/7 intervjuades en talesperson för försvaret som lät meddela att eftersom piloterna har semester så kan inte helikoptrarna bemannas, samt att brandsläckning inte är ett uppdrag för försvaret.

Nu meddelar försvaret att helikopterbesättningarna är beredda att efter ett regeringsbeslut avbryta sina semestrar för att bistå i släckningsarbetet, något som sannolikt välkomnas. Beslutet har alltså legat hos regeringen.

Räddningstjänst är i huvudsak en kommunal angelägenhet. Det är dock uppenbart att de inte själva kan axla ansvaret. De behöver bättre stöd, styrning och kontroll från staten genom tydligare lagar och regler.

Nej, Sveriges samlade politikerkår. Det är dags att agera nu, det duger inte att bara ha åsikter och inte göra något. BRF får i dessa dagar flertalet samtal från uppgivna brandmän som säger att det inte går längre. ’Vi behöver händer på marken, händer som drar slang, händer som släcker, händer som hjälper till att rädda det som räddas kan när bränderna till slut blir övermäktiga efter år av nedskärningar’ skriver ett brandbefäl som just nu står i en skog någonstans i Sverige och känner sig uppgiven.

Lyssna på oss!

Brandmännens Riksförbund efterlyser ett ansvarstagande från kommuner, kommunförbund, arbetsgivarorganisationer, regering och riksdag. Sverige har sannolikt aldrig i modern tid varit sämre rustat för brandbekämpning. Insatser behövs och BRF är mer än villig att bidra med kunskap och lösningar på problemet.
Det krävs kunskap. Något som endast individer med lång erfarenhet av branschen har. För en gångs skull, lyssna på oss.

Av Brandmännens riksförbund, genom:

Magnus Sjöholm
Brandman och ombudsman

Christer Nyberg
Brandman & sakkunnig räddningsman i beredskap

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!