Migrationsverkets prognos: Fortsatt hög invandring

Migrationsverkets prognos: Fortsatt hög invandring

Migrationsverkets rapport för juli 2018 och prognosen för de kommande åren fram till 2021 talar om totalt cirka 122.000 asylsökande för dessa år. Man ligger alltså kvar på en hög nivå liksom i förra prognosen.

Annons

Då det sedan gäller anhöriginvandringen, som ett resultat av dem som redan har kommit hit, väntas den bli högre än förra prognosen förebådade: Runt 181.000 människor, som alltså skall adderas till de 122.000.

Totalt sett handlar det alltså om drygt 300.000 nya invånare i Sverige fram till 2021. I alla fall om den nuvarande regeringens migrationspolitik kommer att ligga fast även efter valet.

Migrationsverket beräknar självt att den dagliga kostnaden kommer att ligga kring 100 miljoner kronor för 2018, totalt runt 36-37 miljarder.

Den som vill fördjupa sig i Migrationsverkets siffror kan göra det:   https://www.migrationsverket.se/download/18.1ef19f6e163f45d340a15af/1532858988574/Migrationsverkets%20prognos%20juli%202018%20P4-18.pdf

Vill man snabbt komma till tabellerna vad gäller asylärenden respektive anhörigärenden, kan man bläddra till sidorna 12 respektive 42.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!