Normalt? Onormalt? Mycket? Litet?

Normalt? Onormalt? Mycket? Litet?

På senare år – egentligen sedan 2005 – ser vi en avsevärd ökning vad det gäller antalet beviljade uppehållstillstånd i Sverige. Om dagens nivåer alltså är ’normala’ eller ’abnorma’ kan man diskutera. Men i ett perspektiv bakåt i tiden är de mycket höga. Det visar Migrationsverkets statistik.

Annons

Detta är siffror som måste hanteras! Inte bara bemötas med invektiv, bu eller bä… Detta rör Sverige och hela funktionen och strukturen i vårt land. Utan annan värdering än så.

Vi har skrivit om Migrationsverkets nya prognos och intresset har varit stort. Många har chockats, andra har ropar ’fejk’…

Siffran – cirka 300.000 nya människor 2018-21 (prognos) i Sverige – är inte en komparering. Vi talar inte om detta är högre eller lägre än tidigare beräknat. Det är bara reella siffror. Det handlar om asylsökande och anhöriginvandring. Migrationsverket kan ha fel.

Huvudfrågan är inte om det bra eller dåligt, mycket eller litet. Det kan man ha olika uppfattningar om. Det handlar heller inte om huruvida det är normalt eller abnormt. ’Normalitet’ är inget absolut begrepp. Men – åter – statistiskt sett är siffrorna betydligt högre än tidigare.

Den viktiga frågan är dock: Hur skall detta hanteras och bekostas? Var finns planen? Det vore intressant om någon redogör för. Något riktigt bra svar har vi inte fått.

Läs och begrunda Migrationsverkets rapport. Räkna och addera. Vi har inga skäl att tro, att det skulle vara fejksiffror.

https://www.migrationsverket.se/download/18.1ef19f6e163f45d340a15af/1532858988574/Migrationsverkets%20prognos%20juli%202018%20P4-18.pdf

Annons

Kika också på bilden, som har Migrationsverket som källa. Sedan kan ni göra er egen bedömning.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!