(M)igrationspolitiken – Billström får mothugg också av egna

(M)igrationspolitiken – Billström får mothugg också av egna

I en debattartikel i Expressen redogör Moderaternas migrationspolitiske talesman Tobias Billström för partiets policy i frågan. Migrationsverket presenterade nyligen en prognos över antalet asylsökande under 2018 och 2019. I år förväntas 23.000 personer söka asyl i Sverige och 29.000 personer under nästa år. I prognosen framgår också att antalet asylsökande kommer att öka de kommande åren om permanenta uppehållstillstånd återigen blir huvudregel i Sverige.

Han menar där, att Sverige i första hand måste klara av att integrera de personer som har kommit hit. En ’stram migrationspolitik’ förutsätter att tillfälliga uppehållstillstånd är huvudregel för dem som kommer till Sverige. Därför vill Moderaterna att den tillfälliga lag som gör att tillfälliga uppehållstillstånd f n delas ut också skall förlängas ’till dess att en permanent och långsiktigt hållbar migrationspolitik finns på plats’.

Billström pekar också på att den som har nekats uppehållstillstånd snarast skall återvända till sitt hemland. Här behövs en större tydlighet, menar han. Om inte återvändandet fungerar riskerar omfattande skuggsamhällen med social utsatthet, brott och illegalt arbete att skapas.

Enligt Migrationsverkets prognos kommer vi också ha en hög anhöriginvandring till Sverige under de kommande åren. ’Det är naturligt att vilja återförenas med sin familj och det är viktigt att detta är möjligt’, skriver Bilström. Han pekar dock på behovet av högre krav: Ett försörjningskrav för att ha rätt till anhöriginvandring. ’Detta skulle innebära att incitamenten för att snabbt komma i arbete ökar, samtidigt som kostnaderna för anhöriginvandringen skulle minska’.

’Det svenska språket är nyckeln till vårt samhälle och till jobb, varför kraven för att lära sig svenska behöver skärpas. Det är också rimligt att man kvalificerar sig till våra välfärdssystem och att man först får rätt till dessa när man har gjort rätt för sig’.

Migrationsverkets prognos, som Tobias Billström och Moderaterna utgår ifrån, visar att Sverige kan förvänta sig totalt drygt 120.000 asylsökande under åren 2018-21. Under samma period förväntas anhöriginvandringen bli drygt 180.000 människor. Totalt alltså drygt 300.000 under de kommande åren.

Kritikerna menar dock, att Sverige just nu befinner sig i ett så ansträngt läge, att det tills vidare behövs ett totalt stopp för invandring samt att återvandringen av dem som redan har kommit skyndas på. Paula Bieler (SD) är en av dessa.

Men Billström får även kritik från sin partikamrat Christian Sonesson, kommunalråd i skånska Staffanstorp. Sonesson kräver ’flyktingstopp’, menar att han i första hand kommer att jobba för dem som bor i kommunen och som han och partiet faktiskt representerar. Sonesson har även tidigare deklarerat, att Moderaterna kommer att samarbeta med Sverigedemokraterna i Staffanstorp.

Christopher Jarnvall

 

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 677 30 30 eller på Patreon.

Become a Patron!