De ansvariga måste ställas till svars!

De ansvariga måste ställas till svars!

Stefan Åkerlund är far till elvaåriga Ebba Åkerlund – mördad av IS-terroristen Akilov den 7 april 2017 – och han skriver idag, den 16 september, en debattartikel i Expressen om att de ytterst ansvariga måtte ställas till svars. Debattartikeln återges här i en sammanfattning:

Stefan Åkerlund skriver, att hans dotter Ebba och de övriga fyra mördade hade kunnat vara i livet, om den svenska staten – och i förlängningen landets politiska ledning under de senaste decennierna – hade agerat som man har rätt att kräva av ett modernt, välordnat och resursrikt samhälle. Då hade terroristen Akilov inte ens varit i Sverige i april ifjol.

Stefan Åkerlund är medveten om att det inte fullt ut går att säkerställa att inga terrordåd sker. Men det råder nog också enighet om att en stat kan agera så att risken för sådana brott ökar eller minskar, skriver han. Då uppstår frågan: vad är en ’rimlig nivå på terror’ i ett samhälle? När har staten vidtagit tillräckliga mått och steg för att minimera risken för terrordåd?

Akilov fick sitt utvisningsbeslut ett halvår innan han genomförde terrorattentatet, ett dåd som ägde rum nästan tre månader efter det att han skulle ha lämnat landet. Men ingen försökte hitta honom, ingen undersökte om han befann sig på sin hemadress, menar Åkerlund.

’Att Migrationsverket och Polisen inte gjorde sitt jobb och avvisade en person som befann sig här illegalt, resulterade i att min dotter miste sitt liv och att mitt eget liv för alltid är förstört. Liknande förluster har andra anhöriga till de mördade gjort’, skriver Åkerlund.

’Ebbas mördare kom till Sverige på grund av en huvudlös asyl- och migrationspolitik som saknar motstycke i Europa, ja faktiskt i hela världen. Och han var kvar i Sverige på grund av en dysfunktionell statsförvaltning, delvis en följd av den överbelastning som den förda politiken hade skapat. Det är de etablerade partierna i Riksdagen – både Alliansen och de rödgröna – som bär ansvaret för den politiken. Det är också de som bär ansvaret för att alla som ifrågasatte den politiken – också i deras egna led – brännmärktes’, fortsätter Stefan Åkerlund.

Men, påpekar han, det slutar inte där. Och han skriver, att efter dådet har dessa politiker inte gjort någonting för att utreda hur det kunde ske. Hur kunde samhället ha agerat annorlunda för att förhindra dådet? Finns det lärdomar att dra som kan minska risken för att något liknande händer igen?

Är det inte märkligt att Sverige med en särskild myndighet – Statens haverikommission – inte grundligt utreder orsakerna bakom landets hittills största terrordåd där fem personer mördades? ’Kan orsaken vara att beslutsfattarna helt enkelt är för oroliga för att bli utpekade i en sådan utredning för att vilja tillsätta en?’

Stefan Åkerlund vill därför – tillsammans med näringslivet och civilsamhället – ta initiativ till en ny ständig haverikommission som skall vara frikopplad från staten. Syftet skall vara att förbättra den svenska statens effektivitet i upprätthållande av sitt våldsmonopol. Målet för arbetet skall vara, att färre personer i Sverige skadas eller dödas på grund av brister.

I uppgiften skall ingå att bedöma myndigheters och enskilda befattningshavares ansvar för det inträffade och föreslå lämpliga följder för de ansvariga, skriver Stefan Åkerlund. Det första ärendet skall vara terrorattentatet på Drottninggatan ifjol.

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 677 30 30 eller på Patreon.

Become a Patron!