Oanständigt mot skogsägarna

Oanständigt mot skogsägarna

Catarina Kärkkäinen är ordförande Fria Moderata Studentförbundet. Hon skriver den 18 september i SvD om den – menar hon – oanständiga politiska behandlingen av Sveriges skogsägare. Debattinlägget är nedan återgivet i ett sammandrag:

Annons

’Svensk skogspolitik medför stora problem. Under de senaste åren har allt fler skogsägare fått se sin mark konfiskerad i takt med att antalet nya statliga naturreservat nästan fördubblats – bland annat på grund av den hårdare tillämpningen av artskyddsförordningen’. Så inleder Catarina Kärkkäinen.

Hon skriver, att ersättningen idag betalas via statsbudgeten men att en ny rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) diskuterar hur finansieringen kan göras ’samhällsekonomiskt effektiv’ genom att statens kostnader för att bilda naturreservat eller biotopskyddsområden begränsas.

Ett förslag skulle innebär att markägarna själva betalar för de statliga konfiskationerna. I samband med att man levererar virke, skulle skogsbönderna tvingas avsätta pengar till en fond som i sin tur vore avsedd för ersättning till dem vars skog omvandlas till reservat eller biotopskyddsområde.

Kärkkäinen konstaterar, att socialiseringstanken uppenbarligen inte dog med löntagarfonderna. Nu läggs kostnaden för konfiskationen alltså på skogsägarna själva.

Hon skriver, att miljöprojekten inte blir billigare bara för att privata näringsidkare istället tvingas ta notan. ’Därtill tillkommer samhälleliga kostnader i form av minskad export och förlorade arbetstillfällen när stora ytor skog tas ur produktion’. Förslaget, menar debattören, är bara ännu ett exempel på hur liten respekt offentliga myndigheter har för äganderätten.

I regeringsformen står att läsa, att vars och ens egendom är tryggad gentemot staten ’utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen’. Jämfört med resten av Sveriges grundlagar innebär formuleringen ett mycket svagt skydd, menar Catarina Kärkkäinen.

Hon avslutar: ’Den svenska skogen är ingen kollektiv egendom. Det är dags att skydda äganderätten på riktigt och förpassa socialiseringsförslag som detta till historien’.

Annons
Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!