En Alliansregering stödd av SD är bäst för Sveriges företagare

En Alliansregering stödd av SD är bäst för Sveriges företagare

NB Nyhetsbyrån fick ett debattinlägg från Anders Johansson som är företagare och civilingenjör. Johansson påminner om att Sverigedemokraterna är ett ganska normalt konservativt parti i ett internationellt perspektiv. Han är även oroad över skattetrycket och ser en Alliansregering med stöd av Sverigedemokraterna som gynnsam för Sverige och dess företagare:

’Alliansen bör inte söka stöd hos extrema partier. Därför bör de istället söka stöd hos Sverigedemokraterna.

Under hela valrörelsen har Socialdemokraterna upprepat sitt krav på höjda skatter. Eftersom skattetrycket idag är OECD:s femte högsta (källa: ekonomifakta.se) och marginalskatten på arbete är högst inom OECD (källa: Forbes) så anser jag att den hållningen är extrem. Föreställ er att Sverige haft OECD:s femte strängaste abortlagar och att något parti gått till val på att göra dessa ännu strängare. Skulle inte det partiet, med all rätt, klassats som ett extremt parti?

Man kan tycka vad man vill om Sverigedemokraternas inställning i migrationsfrågan, men när till och med Dalai Lama uttalar stöd för samma principer så kan deras hållning knappast klassas som extrem. Tongivande länder inom OECD som Italien, Japan och Australien har redan en migrationspolitik som ligger i linje med Sverigedemokraternas, men dessa länder framställs mycket sällan eller aldrig som främlingsfientliga och odemokratiska i den svenska debatten.

Gällande EU-frågan så vill jag påminna om att Vänsterpartiet var motståndare till EU under åtminstone hela 90-talet, men utgjorde ändå ett stödparti åt de socialdemokratiska regeringarna. Jag ser alltså inget hinder i att Alliansen tar stöd av Sverigedemokraterna utan att för den skull behöva rucka på sin inställning till EU. Att vissa målar upp den farhågan visar istället på hur infantil och ängslig debatten har blivit.

I Sverige ses Socialdemokraterna som ett parti strax till vänster om mitten och Sverigedemokraterna ses som ett parti ganska långt till höger. Om vi lyfter blicken utanför våra gränser förflyttas skalan emellertid och Moderaterna blir istället ett parti till vänster om mitten, i alla fall om vi jämför med Demokraterna i USA och Labour i Storbritannien (under Tony Blair åtminstone). Med den måttstocken blir Sverigedemokraterna ett naturligt samarbetsparti och de rödgröna blir partier som borde hållas utanför inflytande på den ekonomiska politiken, om man är vän av näringslivet.

Bör Socialdemokraterna framöver behandlas som Sverigedemokraterna behandlas idag? Absolut inte. För det första finns det mängder av frågor som behöver breda parlamentariska uppgörelser och för det andra ska det inte uteslutas att Socialdemokraterna går tillbaka till en mer pragmatisk skattepolitik som rådde under Göran Perssons ledarskap. För det tredje borde inget parti behandlas som Sverigedemokraterna behandlas idag.

En rimlig ambition vore att inte låta Sverige sticka ut alltför mycket i förhållande till övriga OECD-länder i avgörande frågor som skattetryck och migration. Jag må vara naiv, men ett sådant mål torde lättast uppnås genom en alliansregering som tar stöd av Sverigedemokraterna.

Som småföretagare tror jag att jag representerar långt fler än de näringslivsprofiler som uttalat sig den senaste vecka eftersom de representerar en försvinnande liten klick som lyckats väldigt bra. För mig är det oerhört väsentligt att skattetrycket sänks och att jag som privatperson och företagare kan känna mig trygg i samhället. Av samma anledning bör Alliansen göra allt för att hålla dagens rödgröna partier utanför inflytande över kommande regering.’

Anders Johansson är företagare och civilingenjör

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 677 30 30 eller på Patreon.

Become a Patron!