Över 10.000 unga migranter har ansökt om att få ’gymnasieamnesti’

Över 10.000 unga migranter har ansökt om att få ’gymnasieamnesti’

Exakt 10.557 unga migranter hade under måndagen den 1 oktober fått sin ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiestudier registrerad. 1.294 ärenden har avgjorts medan 9.219 ansökningar skall prövas när ansökningstiden nu är över. Ytterligare några hundratal ansökningar som skickades under helgen registreras just nu. 

Annons

Många frågor till Migrationsverket handlar nu om vad som gäller för boende och ekonomiskt bidrag både under tiden man väntar på ett beslut, och när man väl har fått ett beslut om uppehållstillstånd. Det rapporterar Migrationsverket.

Det är till stora delar lagen om mottagande av asylsökande med flera, LMA, som reglerar vad som gäller för boende och ekonomiskt stöd. Den pekar också ut vad Migrationsverket skall göra och vad som är kommunernas ansvar.

Majoriteten av de unga som nu väntar på sitt beslut är så kallade tillståndssökande, det vill säga att de inte längre kan överklaga sin ansökan om asyl.

’Då ligger ansvaret för ekonomiskt bistånd enligt LMA på socialnämnden i den kommun ungdomarna vistas. Däremot finns ingen rätt till boende, utan det är upp till varje kommun vilket stöd de vill erbjuda’, säger Jan-Anders Rapp, rättslig expert vid Migrationsverket.

När studierna har påbörjats kan också Centrala studiestödsnämnden, CSN, ge ekonomiskt bistånd i form av studiehjälp.

På migrationsverket.se finns uppdaterade frågor och svar och enkel grafik som visar vilket stöd de sökande respektive de som får uppehållstillstånd har rätt till och vilken myndighet som står för stödet.

Christopher Jarnvall

Annons
Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!