Rika kommuner skall ge mer till fattiga

Rika kommuner skall ge mer till fattiga

Rika kommuner kommer att få skjuta till flera miljarder i nytt stöd till fattiga kommuner. Detta enligt ett förslag till en ny modell för kommunal skatteutjämning. Vinnarna är glesbygd och kommuner som har tagit emot många flyktingar, t ex Lessebo i Småland. Om detta skriver TT.

Om förslaget genomförs blir det en helt ny kompensation för kommunal vuxenutbildning inklusive svenska för invandare. För sjukvården föreslås en tydligare profil, när det gäller sociala förhållanden, som bygger på utbildningsnivå, inkomstnivå och utländsk härkomst. Dessutom stärks ersättning till glesbygd och omställningsstödet till de delar av landet, som har haft störst befolkningsökningar.

På länsnivå är Gotland och skogslänen – Jämtland, Värmland och Dalarna – vinnare. Bland de större förlorarna hittar man Stockholms läns landsting och Västmanland. Men kommunerna följer inte mönstret i länen.

Från att ha fått ett tillskott på 281 kronor per invånare i befintligt system får landstinget i Stockholm i det föreslagna systemet betala 411 kronor per invånare – en kostnadsökning på 692 kronor per invånare. För Region Västmanland blir det en ännu större smäll på 801 kronor per invånare.

Utredaren Håkan Sörman hoppas, att hans förslag skall bidra till att minska gapet i kommun- och landstingskatt på sex kronor mellan de rikaste och fattigaste kommunerna i dag. I första hand tror han det kan ge skattesänkningar och han vill inte räkna med att det måste leda till skattehöjningar på andra håll.

Ökad kompensation för komvux och SFI-utbildningar skulle betyda väldigt mycket för vissa kommuner. ’För Lessebo kommun, som haft ett stort flyktingmottagande, handlar det om cirka 600 kronor mer per invånare till kommunal vuxenutbildning’, säger Sörman.

Lessebo får totalt 2.745 kronor per invånare mer i det nya systemet. En annan vinnare är Överkalix, som med 2.874 kronor mer per invånare skulle få ett tillskott på nio miljoner kronor per år.

Listan över förlorare toppas av Kungsbacka och Karlstad, som tappar 1.176 respektive 1.138 kronor per invånare på det nya systemet. För Kungsbackas del motsvarar förändringen en skattehöjning på 50 öre eller besparingar på 90 miljoner kronor.

Troligen träder inte förslaget i kraft förrän tidigast 2021.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 677 30 30 eller på Patreon.

Become a Patron!