Permanent uppehållstillstånd för alla från Syrien

Permanent uppehållstillstånd för alla från Syrien

Den temporära lagen rörande uppehållstillstånd frångås av Migrationsöverdomstolen. Majoriteten av alla från Syrien kommer nu också att beviljas rätt till familjeåterförening. Det erfar NB Nyhetsbyrån från källor i Migrationsverket.

Annons

En syrisk medborgare, som har fått sin asylansökan registrerad före den 25 november 2015, kommer sannolikt att beviljas permanent uppehållstillstånd, när den tillfälliga lagen upphör att gälla 2019. Det slog Migrationsöverdomstolen (MiÖD) fast i en dom nyligen.

Källor på Migrationsverket tror heller inte att den temporära lagen om tillfälligt uppehållstillstånd förlängs, utan man återgår sannolikt till det permanenta 2019. Restriktionen kring uppehållstillstånd har mest handlat om retorik från S-regeringen, menar våra källor.

Domstolen konstaterar, att en person som har sökt asyl i Sverige före det angivna datumet, då den tillfälliga lagen först aviserades, får återförenas med sin familj även om personen har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande.

Domstolen menar, att den syriske medborgare som figurerar i det aktuella fallet, har välgrundade utsikter att beviljas ett permanent uppehållstillstånd efter det att den tillfälliga lagen har upphört att gälla. Detta eftersom konflikten i Syrien inte kommer att upphöra under överskådlig tid. Det menar domstolen.

I och med att han 2019 alltså kan antas få ett permanent uppehållstillstånd, kan han därmed också utgöra en anknytningsperson i enlighet med den tillfälliga lagen.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!