E-cigaretter ersätter rökningen – och reducerar skadeämnena med 95 procent

E-cigaretter ersätter rökningen – och reducerar skadeämnena med 95 procent

Claude Guiron är Nordisk forskningschef vid Philip Morris International. NB Nyhetsbyrån träffar honom över en kopp kaffe en morgon för att prata om det paradigmskifte som idag sker inom världens tobaksindustri. Producenter som Philip Morris ställer om tillverkningen från traditionella rökverk till alternativ som e-cigaretter. Och skadeämnena minimeras med runt 95 procent.

Vi ser ju idag att PMI genomgår någon form av paradigmskifte när det gäller inriktningen: Från traditionella cigaretter till e-cigaretter…

-Jag skulle vilja säga, att det är en total transformation, för vårt mål är ju att sluta sälja cigaretter. Vi går från att vara ett företag som har sett ungefär likadant ut i hundra år till att bli ett företag som går in i en helt ny bransch med ett nytt sätt att arbeta, där de nya produkterna vilar på forskning – på samma sätt som ett läkemedel skulle göra. Vi har kopierat mycket av vår idé att ta fram nya produkter från läkemedelsindustrin. Det är naturligtvis ett helt annat sätt att arbeta än vi har gjort traditionellt.

Hur viktiga är alltså nya produkter som e-cigaretter och produkter som värmer tobak istället för att förbränna den? Avgörande?

-Ja, avgörande. För hela företagets framtida affärsidé handlar om nikotinprodukter som kan ersätta traditionella cigaretter för de rökare som inte slutar att röka.

Hur ser tidsramen ut för att få över rökare till e-cigaretter?

-Vi vill göra det så snabbt som möjligt, men vi äger inte frågan själva. För att vi skall kunna lyckas, behöver vi hjälp av övriga samhället också. Cigarettrökning finns, vi vet att det bästa vore att sluta, men många gör inte det. Hur kan då samhället uppmuntra de rökare som inte vill sluta att i stället skifta till nya produkter? Här kan man genom regulatoriska åtgärder eller genom skatter se till att cigaretter blir mindre attraktiva i förhållande till nya mindre skadliga produkter.

Och där brister samhällets engagemang idag?

-Jag skulle säga, att samhället kan göra mycket mer. I många länder – däribland Sverige – är debatten väldigt prematur vad det gäller skillnaden mellan nya nikotinprodukter och cigaretter. Vi vet, att cigaretter är väldigt skadliga, men kännedomen om att de nya produkterna är mindre skadliga är väldigt låg.

Det handlar alltså om en skademinimering där de skadliga ämnena reduceras med 90-95 procent. Återspeglas dessa siffror också på skadestatistiken hos konsumenterna?

-Tittar vi på cigaretter, vet vi att ungefär hälften av dem som använder cigaretter under hela livet kommer att avlida i någon form av rökningsrelaterad sjukdom. Tittar vi på de nya produkterna, så konstaterar bl a brittiska myndigheter att e-cigaretter är 95 procent mindre skadliga. Vi har framför allt två nya produkter som vi marknadsför och som vi har gjort mer avancerad forskning på: Dels e-cigaretter, dels uppvärmda tobaksprodukter. Det är svårt att exakt kvantifiera risken för skadorna, men vi ser att mängden skadliga ämnen i genomsnitt är mer än 90 procent lägre än hos vanliga cigaretter. Tittar vi sedan på den samlade bilden av  försök vi har gjort i olika  typer av studier, ser vi att produkterna inte är utan risk men att skadepotentialen är avsevärt mindre än om man fortsätter att röka.

Tror du att man kan få ned de skadliga ämnena ännu mer?

Ja, jag tror det. Det är ju ett paradigmskifte inom hela industrin vi ser – inte bara vid Philip Morris – där man genom forskning och utveckling försöker ta fram produkter som är allt mindre skadliga. Man skall dock vara klar över att dessa produkter inte är oskadliga. De är inte ett alternativ för dem som inte röker och det är fortsatt bättre att sluta helt. Men för dem som röker är de ett bättre alternativ. Det är också viktigt att konstatera, att detta bara är början på en resa som vi nu gör…

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 677 30 30 eller på Patreon.

Become a Patron!