Alliansen är död – äktenskapet är havererat!

Alliansen är död – äktenskapet är havererat!

Alliansen är inget alternativ längre. Centern och Liberalerna tycks ha mer gemensamt med vänstern vad det gäller de tunga politiska frågorna än med Moderaterna och Kristdemokraterna. Det är dags att skilja sig. Alliansen är som ett havererat äktenskap, där man har växt ifrån varandra.

Det kan finnas skäl att hålla ihop ett äktenskap ’för barnens skull’ eller varför man nu lappar och lagar en relation. Det kan också finnas andra skäl. I ett äktenskap t ex att man har lovat ’inför Gud’. Men ingen i Alliansen har såvitt känt åkallat vår Herre som vittne när den bildades.

Gör slut! Skilj er! Separera! Alliansen är död. M och KD har mer – inte allt, men mer – gemensamt med Sverigedemokraterna. Där ser vi det nya blocket idag: M, KD, SD. Det är utifrån de premisserna Ulf Kristersson nu måste bilda regering.

Novus’ mätning som släpptes i helgen visar tydligt att minst två tredjedelar av de moderata väljarna och ungefär tre fjärdedelar av kristdemokraterna vill ha ett samarbete med Sverigedemokraterna i riksdagen och därmed i regering. Partitopparna i M och KD verkar dock dra år ett annat håll. Det kan straffa sig.

Det finns frågor som skiljer de tre senare partierna åt. Nej, abortfrågan hör inte dit. Det är en ’ickefråga’ som media och vänstern blåste upp sista helgen före valet. Där finns ingen principiell skillnad. Tolv eller 18 veckor stjälper inte ett regeringsunderlag.

EU och NATO är dock två viktiga, strategiska frågor. Men där kan man nog komma överens. SD är för den inre marknaden, EU:s kärnfråga, så varför skulle detta vara ett problem?! SD är också kluvet i NATO-frågan, varför det finns skäl att tro att även den går att hantera.

Så, Ulf Kristersson: Lyssna inte på olyckskorparna som kraxar. Bryt upp ur den havererade Alliansrelationen, skapa nytt, tag befälet! Det finns en tydlig riksdagsmajoritet som speglar vad svenska valmanskåren vill!

Christopher Jarnvall