Ingen ersättning från Migrationsverket

Ingen ersättning från Migrationsverket

Många ägare av tidigare migrantboenden väntar fortfarande på ersättning för slitage och inte sällan ren vandalisering i samband med migrantboende. Och väntan för dem som har hyrt ut och fått sina anläggningar sönderslagna tycks ofta bli lång.

Slitna och vandaliserade lokaler lämnades kvar när migrantboenden i Fur i Blekinge tömdes i mars 2017. Det skriver SVT. Men än väntar den tidigare ägaren på ersättning från Migrationsverket. När boendet stängde 2017 gjorde Migrationsverket en inspektion och ägaren har krävt 4,3 miljoner i ersättning för de renoveringsbehov som har uppstått.

’Våra lokaler ser bedrövliga ut. Det har snart gått två år sedan den första byggnaden var utflyttad och de har fortfarande inte haft någon dialog om hur de vill ersätta oss’, säger Anders Nordin.

På Fur rapporterade P4 Blekinge 2017 om att runt en tredjedel av de boende använde droger, vilket möjligen har påverkat skicket på byggnaden. Skadegörelse och vandalism är annars ett utbrett problem på många av landets tidigare flyktingboenden. Detta enligt Bert Karlsson, som totalt hade 50 anläggningar.

’Fönsterrutor och väggar måste lagas och golv måste bytas, men Migrationsverkets ersättningsnivåer är för låga. Om fastighetsägaren inte blir ordentligt ersatt så kommer det att inledas processer. Det handlar om skadegörelse för miljardbelopp över hela landet’, säger Karlsson.

Han menar dock, att alla anmälda skador måste jämföras med den dokumentation som gjordes i samband med att lokalerna togs i bruk som boende. ’Det finns exempel på fastighetsägare som tagit i för mycket. Och då blir det fel åt andra hållet’.

Det har kommit in runt 1.100 återställningskrav, varav 400 är avslutade. I ärendet med boendena i Fur skriver Migrationsverket, att de har informerat leverantören om varför handläggningen drar ut på tiden och att ärendena hanteras i turordning.

Christopher Jarnvall