Nej, fel SVT! Inget ’svidande bakslag’ för Trump!

Nej, fel SVT! Inget ’svidande bakslag’ för Trump!

Svenska mainstream-media gladde sig förstås över mellanårsvalet i USA och resultatet: Trump förlorade representanthuset (men behöll senaten). Detta är förstås en indikation på hur Donald Trumps presidentskap upplevs av väljarna. Men svenska media lade tyngden på förlusten och dömde alltså snabbt ut honom.

Hade de svenska reportrarna däremot gjort sitt jobb ordentligt, gjort litet research och analys, hade de upptäckt att fenomenet inte är ovanligt bland USA:s presidenter – oavsett parti. Det brukar vara tufft för nytillträdda presidenter i deras första mellanårsval.

NB Nyhetsbyån tackar särskilt skribenten Hans Thannerstig, som har gjort det jobb SVT, SR eller DN struntade i: Den amerikanske genomsnittspresidenten har tappat 27 platser i representanthuset och två i senaten i sitt första mellanårsval. Väldigt tufft har det varit för de fem senaste demokratiska presidenterna, som i genomsnitt har tappat 37 respektive tre platser.

Även populära och senare omvalda presidenter som Reagan, Clinton och Obama har två år senare blivit omvalda, trots att de har haft det kämpigt och tappat rejält med platser, framför allt i representanthuset i mellanårsvalen.

Den som bryter mönstret är den yngre George Bush. Han lyckades vinna platser 2002. Möjligen genom den nationella uppslutningen efter attacken den 11 september 2001. Fyra av elva presidenter (Bush junior, Carter, Johnson och Kennedy) har lyckats vinna eller försvara majoriteten i både representanthuset och senaten i sina första mellanårsval.

Donald Trump minskade alltså i representanthuset, ökade i senaten. Varken en stor framgång (som han själv har hävdat) eller ett ’svidande bakslag’ (som SVT tyckte). Det är helt enkelt ett normalt eller t o m något bättre resultat än vad en nytillträdd republikansk president brukar prestera och även bättre än vad nytillträdda demokratiska presidenter normalt klarar av.

Så borde en objektiv rapportering i public service lyda. SVT och SR får miljarder av oss skatte- och licensbetalare varje år. De borde kunna analysera lite djupare, inte bara titta på siffror som visar ett väljartapp för Trump och direkt tolka det som ett ’svidande bakslag’ – utan att sätta det i någon som helst kontext.

Men det beror väl på att SVT, SR och de andra agenda-media har just en agenda och struntar i att ge en korrekt bild…

Christopher Jarnvall