Hundra år sedan tyska kejsardömet föll

Hundra år sedan tyska kejsardömet föll

Idag, den 9 november, är det hundra år sedan det tyska kejsardömet föll och republiken utropades av socialdemokraten Philipp Scheidemann. Han stod i riksdagshuset. Samtidigt proklamerade kommunisten Karl Liebknecht en kommunistisk republik från en balkong i det gamla stadsslottet, där kejsaren hade bott.

Det tyska inbördeskriget var igång. Armén, som återvände från nederlaget i Frankrike, kom att göra gemensam sak med de tyska socialdemokraterna och kommunistrevolten slogs ned. Året därpå sköts de båda kommunistledarna Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht.

Kejsar Wilhelm II – preussisk kung och tysk kejsare och barnbarn till engelska drottning Victoria – abdikerade den 9 november, tog tåget direkt från högkvarteret på västfronten, där hans armé retirerade, och fick en fristad i Holland där han bosatte sig på herrgården Doorn. Där bodde han till sin död 1941.

Wilhelm utmålades av de gamla fienderna som en brutal galning som så småningom även kucklade med Hitler och hans eftermäle har inte blivit det bästa. På senare år har han dock omvärderats, bl a av den australiensiske historikern Christopher Clark.

Wilhelm var definitivt aldrig någon vän av Hitler och numera lyfts han i viss mån även fram som en om inte demokratisk så i alla fall folklig motvikt till de konservativa junkrarna och den preussiska militären. Kejsarens betydelse för Första världskrigets utbrott tonas också ned.

Segrarnas historieskrivning revideras helt enkelt ett sekel senare. Och i Berlin byggs stadsslottet upp. Tysk historia återtar sin plats.

Det svårt bombade stadsslottet i Berlin sprängdes av DDR-regimen 1950, men väggen med balkongen, varifrån kommunisterna hade utropat republiken, sparades för eftervärlden i ’Tyska demokratiska republiken’. Balkongväggen har nu fogats samman med det återuppförda slottet, som kommer att stå färdigt nästa år.

Och kejsar Wilhelm II, som ville vila i sitt mausoleum på Doorn tills dess kejsardömet var återupprättat, han fördes för en tid sedan ’hem’ till Tyskland och han vilar numera bland anfäderna.

Den 9 november är för övrigt ett ödesdatum i tysk historia: Republiken utropas 1918, kristallnatten äger rum 1938 och Berlinmuren faller 1989.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 677 30 30 eller på Patreon.

Become a Patron!