Ökat hot och våld i vården kräver utbildningsinsats

Ökat hot och våld i vården kräver utbildningsinsats

Personal på flera vårdinrättningar i Stockholm kommer att få utbildning i hur de skall hantera hot och våld på arbetsplatsen. Hot och våld riktade mot personal ökar stort i vården. Stockholms läns landsting kommer att skjuta till 5 miljoner kronor för en anpassad utbildning.

Annons

Mer än var tionde anställd i sjukvården uppgav i en medarbetarenkät i Stockholms läns landsting att de under 2017 hade utsatts för hot och våld på arbetsplatsen. En stor andel av de utsatta arbetar på huvudstadens akutmottagningar, där hot och våld riktat mot personalen har blivit allt vanligare.

Landstinget avser nu öka säkerheten bland de anställda, dä främst personalen på akutmottagningen. En samlad säkerhetsutbildning kommer att upphandlas, till en kostnad av cirka fem miljoner kronor. Utbildningsinsatsen är tänkt att inledas under 2019.

Flera anställda som NB Nyhetsbyrån har talat med är skeptiska till om utbildningen kommer att kunna göra skillnad. Man berättar att de egna arbetsplatserna redan har utbildat personalen i säkerhet, och hur man skall agera i hotfulla eller våldsamma situationer. De fem miljoner kronor som utbildningsinsatsen kommer att kosta kan med fördel läggas på fler ordningsvakter på akutmottagningarna, säger en sjuksköterska.

 

Fredrik Antonsson

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!