Ledarsidorna JO-anmäler UD-tjänsteman

Ledarsidorna JO-anmäler UD-tjänsteman

Ledarsidornas ansvariga utgivare Johan Westerholm anmäler en tjänsteman på utrikesdepartementet till JO – justitieombudsmannen. JO-anmälan kommer efter att tjänstemannen i intern kommunikation skall ha klassificerat Ledarsidorna som högerextrem. Westerholm vill att JO tittar på om en personlig åsiktsregistrering från en enskild och opolitisk tjänsteman ligger inom ramen för tjänstemannens yrkesutövning.

I samband med att den så kallade 261-listan blev publik kommenterades Ledarsidornas rapportering om nyheten internt av en tjänsteman på utrikesdepartementet. Enligt tjänstemannen hade 261-listan spridits av en högerextrem nyhetssida, vilket åsyftade Ledarsidorna. Den så kallade 261-listan innebar att 261 opolitiska tjänstemän skrev under ett politiskt upprop. Uppropet var en protest och markering mot en eventuell tillträdande högerregerings eventuella brott mot värdegrunden på regeringskansliet.

Ledarsidornas ansvariga utgivare, Johan Westerholm, har nu anmält en tjänsteman på utrikesdepartermentet till Justitieombudsmannen. Westerholm vill att JO undersöker om det ligger inom ramen för tjänstemannens yrkesutövning att på egen hand åsiktsregistrera och klassificera kritiskt granskande nyhetsaktörer som högerextrema. Nyhetsbyrån är enligt den ansvariga utgivaren liberalkonservativ.

I en redogörelse för anmälan på Ledarsidorna lyfter Westerholm fram konsekvenserna av tjänstemannens utpekande. Enligt Westerholm är målet att skada Ledarsidorna, såväl ekonomiskt som karaktärsmässigt. Att nyhetssidan har fått benämningen högerextrem inom regeringskansliet kan få förödande konsekvenser för redaktionen, uppger den ansvariga utgivaren.

 

Fredrik Antonsson