Kraftigt skärpt flyktingpolitik i Danmark

Kraftigt skärpt flyktingpolitik i Danmark

Den danska regeringen aviserar kraftiga skärpningar av landets flyktingpolitik. Man inser från den danska regeringens sida att skärpningen tangerar gränsen för vad man kan göra enligt internationella konventioner. Samtidigt säger man att de senaste årens flyktingvåg har skapat behov av en kraftig skärpning. Ett av förslagen handlar om att placera kriminella personer som skall utvisas på en ö i väntan på verkställande av utvisningen.

Den danska regeringen har tillsammans med Dansk Folkeparti presenterat kraftiga skärpningar av landets flykting- och migrationspolitik. Man anser att alltför många personer som kommit till Danmark som flyktingar blir invandrare. Nu vill man istället lägga fokus på att flyktingarna återvänder till sina hemländer när kris eller krig i hemlandet har upphört.

Man avser begränsa antalet familjeåterföreningar på dansk mark enligt den flyktingpolitiska överenskommelsen. Dessutom avser den danska regeringen att placera personer med kriminell bakgrund och ett utvisningsbeslut på en ö. På ön skall dessa personer övervakas strängt tills dess man kan verkställa utvisningen. Ön Lindholm i Stege Bugt sägs vara aktuell som förvarsplats.

Enligt Dansk Folkeparti finns det ett stort behov av de kraftiga skärpningarna. Man inser dock att flera av de förslag som nu drivs igenom tangerar gränsen för vad Danmark kan göra enligt internationella konventioner.

 

Fredrik Antonsson

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 677 30 30 eller på Patreon.

Become a Patron!