Invandringen har förändrat Sveriges befolkning i grunden

Invandringen har förändrat Sveriges befolkning i grunden

Sveriges demografi är i grunden förändrad. SCB:s befolkningsstatistik bekräftar att invandringen under de senaste 30 åren har förändrat Sveriges befolkning i grunden. Även SDS resonerar kring detta. Idag är nästan var femte svensk född utomlands. Var fjärde har utländsk bakgrund.

Annons

Vid årsskiftet var antalet utrikes födda 1.877.000. Av en befolkning på 10,1 miljoner handlar det om 18,5 procent som är födda utomlands. Antalet och andelen har ökat rejält under de senaste decennierna. År 2007 var antalet 1,3 miljoner, 1997 var det 950.000 och 1987 var antalet 690.000 – 8,2 procent av befolkningen.

SCB har statistik sedan 1960. Då var antalet utrikes födda 300.000 – motsvarade fyra procent.

SCB redovisar även statistik för utländsk bakgrund, det vill säga utrikes födda samt inrikes födda med båda föräldrarna födda utomlands. I slutet av 2017 var 2.439.000 av utländsk bakgrund vilket motsvarar 24,1 procent av befolkningen. Denna grupp har ökat allt snabbare och andelen har fördubblats sedan början av 1990-talet.

SCB redovisar invandring efter födelseland och invandringsår och statistiken visar att en stor andel av invandringen har skett från muslimska länder i Asien, Mellanöstern och Afrika.

Den kraftiga befolkningsökningen under de senaste 30 åren utgörs till stor del av invandring. År 1987 var Sveriges befolkning 8,4 miljoner, varav utrikes födda stod för 690.000. Idag är vårt lands befolkning 10,1 miljoner, varav 1,9 miljoner är födda utomlands.

En stor invandring från länder med annorlunda kultur, religion och politiska system påverkar det svenska samhället. Många människor som har invandrat till Sverige vill även fortsätta att leva som de gjorde i sina hemländer. De vill inte integreras i det svenska samhället.

Invandringen förändrar Sverige. Men förändringen sker långsamt. Processen är utdragen över många decennier. Vi ser detaljer men sällan helheten. Hur kommer det att se ut under de kommande 30 åren?

Annons

Hur stor skall invandringen vara? Skall andelen utrikes födda fortsätta att öka i samma takt? Vilket utrymme skall religionen ha i det svenska samhället? Hur mycket är vi beredda att förändra det svenska samhället?

Detta är svåra frågor som kräver en öppen diskussion och den kräver att våra politiker inte duckar för dem.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!