Tysklands ’svarta hjärta’ under 200 år…

Tysklands ’svarta hjärta’ under 200 år…

Idag stängdes den sista kolgruvan i Ruhrområdet, Tysklands industriella hjärta sedan början av 1800-talet. Det är exakt två hundra år sedan kolbrytningen började och gjorde först Preussen, sedan hela det Tyska riket till Europas främsta industrination och en av världens starkaste ekonomier. Idag avslutas en epok i tysk historia.

Det som i början av 1800-talet var en sömnig jordbruksbygd mellan floderna Ruhr i söder, Lippe i norr och Rhen i väster, förvandlades under några hektiska decennier kring 1800-talets mitt till ett industrilandskap med kolgruvedrift, som i sin tur gav förutsättningarna för en omfattande järn- och stålindustri. De medeltida städerna Essen och Duisburg växte snart ihop med andra snabbväxande småstäder och byar.

Under företagsamma industrialister som Krupp och hans kolleger växte några av Tysklands mest kända storföretag fram: Krupp, Thyssen, Mannesmann… Parallellt med Ruhrområdet i väster växte det andra stora tyska industriområdet i Oberschlesien upp i öster. Det ligger sedan 1945 i Polen och brukar kallas ’Katowice-området’.

Ruhr-områdets stålindustrier blev också Tysklands vapensmedja och här smiddes stålet till det som 1914 var världens starkaste krigsmakt. Efter Första världskriget gick franska trupper in och ockuperade regionen för att säkerställa krigsskadeståndet, varpå de tyska industriarbetarna gick ut i strejk. Deras löner garanterades dock av staten, vilket förklarar den hyperinflation som rådde 1923-24, innan USA gick in och medlade och investerade i den tyska ekonomin.

Under Andra världskriget var den tyska industrin i Ruhr-området ett primärt mål för det allierade bombflyget och efter nederlaget började man montera ned stora delar av den industrierna. Detta ledde till omfattande tyska protester, varpå området ställdes under internationell förvaltning, ett villkor för bildandet av Förbundsrepubliken 1949.

Den internationella myndigheten för Ruhrområdet, som såg till att stora delar av industriproduktionen exporterades i stället för att nyttjas i Tyskland, ersattes 1952 av Europeiska kol- och stålgemenskapen, som blev embryot till dagens EU. Ursprungstanken var att förebygga framtida konflikter kring kolfyndigheterna och stålproduktionen i de fransk-tyska gränsområdena.

På 1960-talet började gruvdriften ge allt mindre och Ruhrområdet började sakta men säkert att omstruktureras. Det har tagit lång tid, men idag är Ruhrområdet kanske mest känt för tjänstesektorn och utbildningsväsendet. Det som under 150 år var dolt i industriröken från Tysklands ’svarta hjärta’ framstår idag mer som ett centrum för handel och kultur, där Essen och hela Ruhrområdet fick en framträdande roll som en av Europas kulturhuvudstäder 2010.

Den lilla slingrande floden Ruhr, som redan under 1800-talet delvis rätades ut och blev ett vatten- och transportdike för industriellt bruk, håller idag på att återta sin ursprungliga karaktär med grönskande stränder. Tysklands svarta hjärta har blivit grönt. En av världshistoriens mest omvälvande industriepoker har nått sitt slut.

Christopher Jarnvall

 

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!