Ge inte upp! Stanna kvar! Kämpa!

Ge inte upp! Stanna kvar! Kämpa!

Stanna kvar i Sverige! Stanna kvar i Svenska kyrkan! Hjälp oss att kämpa inifrån mot vanstyret av vårt land och Svenska kyrkans odugliga, socialistiska, självdestruktiva ledning! Svenska kyrkan och vi alla som försöker ta tillbaka den behöver dig och din röst vart tredje år!

Annons

Julottan i Svenska kyrkan ute i någon av våra landsortsförsamlingar är ofta en njutning, trots den tidiga timman. Psalmer man känner igen och relativt få politiskt korrekta budskap. En traditionsrik julotta, som vi minns den på NB Nyhetsbyrån. Och går kollekten till något tveksamt ändamål – strunta i den!

Svenska kyrkan har tappat stort. På 1960-talet var 95 procent av Sveriges befolkning medlemmar i Svenska kyrkan. Idag drygt  60 procent. Vi har blivit fler och nya religiösa samfund har brett ut sig. Den lutherska kyrkan har spätts ut. Men många har också aktivt lämnat kyrkan.

Kyrkoskatten är ett skäl. Den usla ledningen, som genomsyrar många församlingar och deras arbete, är ett annat. Så har det varit i decennier nu. Svenska kyrkan togs successivt över av marxisterna efter 1968. Vilket inte är detsamma som att alla anställda i kyrkan är vänsterfolk. Men de som inte är det, kämpar i motvind.

Kyrkovalet vart tredje (följer inte övriga val) är en möjlighet att påverka och rösta bort en dålig ledning. Men för att få rösta, måste man vara medlem. Och Svenska kyrkan är en rik och viktig plattform för kommunikation. Det visste vänstern. De riktade därför in sig på denna bas. Den måste vi ta tillbaka från utplundrarna av vårt kulturarv!

Just den lilla sengustavianska landsortskyrka, som NB Nyhetsbyråns redaktionsledning brukar frekventera, invigdes på juldagen 1808. Den ersatte ett 1600-talskapell. I dagens penningvärde kostade den nya kyrkan runt 20 miljoner att bygga. En enorm ekonomisk uppoffring för en liten församling, som själv stod för kostnaden av sin kyrka.

Varje gång vi förstår och lär oss en bit till av vår historia kring hur människor före oss har kämpat, slitit och byggt på Sverige och det samhälle vi har idag, blir vi än mer övertygade om vikten av att stanna och kämpa. Inifrån mot exempelvis en skamligt dålig ledning i Svenska kyrkan. För detta är vårt arv! Sverige och fädernas kyrka! Det skall inte få slarvas bort av plundrare!

Ge inte upp! Stanna kvar! Kämpa!

Annons

Du behövs!

God Jul!

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!