Nyhetsbyrån och Realia-Posten inleder samarbete

Nyhetsbyrån och Realia-Posten inleder samarbete

Nota Bene Nyhetsbyrån (nyhetsbyran.org) och Realia-Posten (realiaposten.se) inleder från och med 2019 ett strategiskt redaktionellt samarbete.

Vi ser att NB Nyhetsbyrån – med i huvudsak daglig nyhetsrapportering och kortare TV-inslag – och Realia-Posten, som har specialiserat sig på längre och mer djuplodande artiklar, ömsesidigt kompletterar och stärker varandra.

Detta behövs i den mycket dynamiska medievärld som växer fram, där nya media tar en allt större del av marknaden på bekostnad av traditionella media.

Christopher Jarnvall, Chefredaktör