Klokt av SD att inte framhärda i folkomröstningskravet

Klokt av SD att inte framhärda i folkomröstningskravet

Sverigedemokraterna kräver inte längre folkomröstning om EU. Det uppger SD:s EU-parlamentariker Peter Lundgren till SVT. Enligt Lundgren är bakgrunden till SD:s vändning i EU-frågan, att de EU-kritiska partierna inklusive Sverigedemokraterna sannolikt kommer att vinna mark i EU-valet. Partiet ser då en större möjlighet att utöva inflytande.

Det är säkert så, att Sverigedemokraterna kommer att gå framåt i EU-valet och det är en klok hållning att reformera en organisation inifrån, vilket man också konstaterar. Att slå pannan blodig och år efter år kräva en ny folkomröstning – vilken också skulle kunna komma att kräva en grundlagsändring  – är mindre meningsfullt.

Sedan är det säkert så, att SD:s framtida samarbete med Moderaterna och Kristdemokraterna kommer att underlättas av en mer pragmatisk hållning kring EU. Och därutöver även till NATO.

Men med såväl EU som NATO gäller det att ha en stark egen nationell struktur. Därför måste Sverige också hävda sina nationella intressen i Bryssel. Samt ha ett eget starkt försvar i första hand. Att som vissa partier – Liberalerna är ett typexempel – lägga alla våra nationella angelägenheter i händerna på överstatliga organisationer är helt fel tänkt och gör oss sårbara.

På denna – partipolitiskt obundna – ledarsida är vi i grunden positiva till det europeiska samarbetet och framför allt den inre marknaden. Men vi är negativa till att en enskild stat skall tvingas ge upp frågor som är av rent nationell karaktär. Det handlar exempelvis om frågor kring jakt.

Men vi skall heller inte glömma att Sverige självmant viker ned sig på områden, där EU egentligen inte har ålagt oss en viss policy. Så är det exempelvis fullt möjligt för ett land i EU att ha gränskontroller – till och med om man är med i Schengen.

Sverige har på eget bevåg slagit igen gränsposteringarna. Det är ingen utomstående som har tvingat oss. Tvärtom har Schengen kritiserat vårt land på denna punkt.

Vår uppfattning är, att det ofta är klokt att stanna kvar i en organisation och se till att den blir vad den var avsedd för. Därför bör man också stanna kvar i Svenska kyrkan och ta tillbaka den. Eller för den delen bo kvar i Sverige…

Christopher Jarnvall

 

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 677 30 30 eller på Patreon.

Become a Patron!