’Svenska kyrkan har gått i fundamentalisternas fälla’

’Svenska kyrkan har gått i fundamentalisternas fälla’

Sameh Egyptson är forskare i interreligiösa relationer vid Lunds universitet. Han är författare till den aktuella boken ’Holy White Lies’ (tidigare recenserad på Nyhetsbyrån) om bland annat Muslimska Brödraskapets strategi och infiltration av Sverige. Egyptson har beskrivit hur Svenska kyrkan har gått i islamisternas fälla.

Islamiska fundamentalister har utnyttjat de svenska teologernas välvilja till dialogsamförstånd. Fundamentalisterna siktar på att skapa en egen politisk och ekonomisk makt i Sverige, skriver Sameh Egyptson.

Chefsideologen för Muslimska brödraskapet skrev strategin för den islamistiska rörelsen, vilken innebär att alla religioner och livsåskådningar i en gudsplan skall underkasta sig islam och de s k sharialagarna.

’Den stora satan’, liberalismen i väst, skall bekämpas med infiltration, mission och dialog, eftersom islam ännu befinner sig i underläge. Målet för religionsdialog är bl a att undergräva de sekulära staternas makt. Detta innebär att de sekulära västerländska samhällena skall erkänna islam som religion och islamister som dess representanter.

I väst fanns en förhoppning att muslimska teologer verksamma i denna del av världen skulle forma en ny tolkning av religiösa texter och granska urkunder med vetenskapliga metoder – på samma sätt som har gjorts med bibeltexter.

Fundamentalister passade dock på att göra sig själva till dialogpartners, menar Egyptson. Med hjälp av kristna teologer i exempelvis den socialdemokratiska broderskapsrörelsen etablerades biståndsorganisationer som ’Islamic Relief’, islamiska skolor och studieförbundet ’Ibn Rushd’.

I religionsdialogens namn har man sedan talat om strävan mot integration, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Dessa begrepp har dock en annan innebörd i den islamiska fundamentalistiska teologin. Egyptson konstaterar att s k vita lögner som metod används för att förverkliga målen.

En imam i Sverige, Othman Al-Tawalbeh, betraktades som Svenska kyrkans imam, efter det att han anställdes av Sofia församling i ett dialogprojekt,: ’Tillsammans för Sverige’. Samme imam ledde också etableringen av studieförbundet ’Ibn Rushd’. Som fadder stod det kristna studieförbundet Sensus.

Islamiska Förbundet och Stockholmsmoskén har sagts tillhöra Muslimska brödraskapet och dessa anses ha stort inflytande i Sverige. Islamister skall ha infiltrerat det svenska samhället och sedan – menar man – skall övriga Europa följa efter.

Den islamiska sidan har hela tiden stärkts och sluppit göra viktiga eftergifter, menar Sameh Egyptson. Och då Svenska kyrkans företrädare behöver en muslim för att fördöma extremistiska dåd, finner man bara folk från Islamiska Förbundet och deras representanter.

Sameh Egyptson menar, att skall man finna vägen till en hållbar och trovärdig religionsdialog, måste vi först begripa att Svenska kyrkan har gått i fundamentalisternas fälla.

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 677 30 30 eller på Patreon.

Become a Patron!