Politisk tröghet riskerar att föröda Sveriges bästa åkermark

Politisk tröghet riskerar att föröda Sveriges bästa åkermark

På den högkvalitativa östgötska åkermarken utanför Norrköping vill kommunen – idag styrd av en politisk koalition mellan S, C, L och KD – bygga ett enormt logistikcentrum. Under flera decennier har man successivt köpt upp de gamla jordbruken norr om staden och upplåtit Sveriges bästa jordbruksmark till köplador och logistikcentra. Ett mönster som går igen i många svenska städer.

Annons

Den senare fas, som inleddes med Bravikens etablering längst ut vid Bråviken och uppköpet av Krusenhovs odlingsmarker går nu in i en kritisk fas. Den politiska ’fyrklövern’ med Socialdemokraterna i spetsen vill lösa in återstående marker längre norrut.

Det handlar om en plan – eller orealistisk ’dröm’, menar kritiker – på ett logistikcentrum som skulle kunna ge 2.000 arbetstillfällen och knyta ihop Braviken och Norrköpings nya hamn med resten av landet. Den politiska oppositionen bestående av SD, M, MP och V tycks i stort sett vara ense om att den återstående marken i stället borde hållas öppen och livsmedelsproduktiv. Behovet av jordbruksmark kommer att öka i framtiden

Under de drygt tio år som har gått sedan Krusenhov löstes in har – förutom Bravikens utbyggnad – endast Rusta etablerat sig och byggt en omfattande lagerverksamhet. Marken är gammal sjöbotten, extra dyr att bygga på eftersom den kräver omfattande pålning. Delar av ett nytt vägbygge får nu t ex göras om.

Bitar av Norrköpings politiska opposition är tveksam till att planen/drömmen kommer att hålla. Man jämför med Katrineholm, där kommunledningen hade liknande ambitioner för några år sedan. Enligt uppgift investerades över 200 miljoner i kommunens logistikcentrum. Men många av byggnaderna står idag tomma.

Samma misslyckande kan komma att ske i Norrköping, anser kritikerna till de storvulna planerna. Det handlar om skattepengar som aldrig kommer att återbetala sig, menar man.

Kommunledningen – ’fyrklövern’ – pekar dock på att det finns en översiktsplan för hela området, som man fick stöd för att klubba 2017. Där ingår stora arealer som idag står för viktig livsmedelsproduktion.

Jo, säger oppositionen. Det stämmer att översiktsplanen bifölls. Men förutsättningarna ändras hela tiden och vikten att hålla jordbruksmark öppen ökar nu. Det handlar om livsmedelsproduktion och beredskap. Och man skall även, säger oppositionen, komma ihåg att en översiktsplan inte är skriven i sten. Den kan ändras.

Annons

Den dag man inte längre behöver marken för logistikladorna, går det inte heller att återställa den till jordbruksproduktion. Det som nu sker är kortsiktigt och vanskligt, menar kritikerna.

Idag ger den nu hotade arealen upp mot 100 jobb, arbetstillfällen som, enligt LRF, förser runt 175.000 människor med mat. I detta fall kycklingkött som annars skulle få importeras från bl a Polen.

Christopher Jarnvall

Tidigare artikel 20190217: https://nyhetsbyran.org/2019/02/17/sa-forstors-sveriges-basta-jordbruksmark/

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!