’Det borde vara kriminellt att smälla upp lagerbyggnader på Sveriges bästa åkerjord!’

’Det borde vara kriminellt att smälla upp lagerbyggnader på  Sveriges bästa åkerjord!’

Mia Sköld är miljöpartistiskt oppositionsråd i Norrköping. Vi pratar med henne om det som nu händer på Malmölandet norr om staden, kring planerna på ett jättelikt logistikcentrum. Miljöpartiet har tidigt profilerat sig och bestämt tagit ställning mot logistiklador på Sveriges bästa åkermark.

Annons

Men är detta så viktigt, egentligen? Vi lever i ett globalt system där vi enkelt kan importera livsmedel…

’Nej’, säger Mia Sköld. ’Vi kan inte importera hur som helst. Och det kommer att bli svårare. Vi måste höja självförsörjningsgraden. Detta handlar om miljö, om ekonomi, om arbetstillfällen. Därför är det viktigt, att vi håller vår jordbruksproduktion igång och vår mark öppen.’

’Vi i vår del av världen kommer successivt att bli livsmedelsproducenter åt andra delar av världen i takt med att klimatet förändras. Vi som har väldigt fina jordar skall inte föröda dem genom att bygga på dem. Vi kommer att behöva våra jordar på kort och lång sikt för att säkra självförsörjningen och matproduktionen för andra delar av världen.

Men minoritetstyret (S, C, L och KD) i Norrköping talar om att skapa 2.000 nya jobb på den mark, som man nu planerar att lösa in från Björnsnäs. Norrköping behöver väl arbetstillfällen?

’Jo visst, men de logistikcentra man talar om kan läggas på annan mark. Gör man det, skulle vi kunna utveckla livsmedelsproduktionen och skapa än fler jobb. Jag förstår, att man vill bygga i närheten av den nya hamnen på Händelö. Men det kan inte spela så stor roll om man kör ett par kilometer extra. Det är omlastningen som tar tid, inte körningen.’

’Placeringen behöver definitivt utredas. Miljöbalken är tydlig med att jordbruksmark bara får användas i sista hand för byggande. Andra alternativ skall utredas först. Men någon sådan utredning har jag inte sett.’

’Om man bygger lager någon annanstans kan man fortfarande få ihop 2.000 jobb. Stora lagerlokaler behöver inte ligga på jordbruksmark. Jordbruk och livsmedelsproduktion behöver däremot åkerjord.’

Annons

Mia Sköld avslutar: ’Det borde vara kriminellt att smälla upp lagerbyggnader på Sveriges bästa åkerjordar!’

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!