Stockholm vet inte hur många från IS som kommer

Stockholm vet inte hur många från IS som kommer

Säpo säger, att omkring 300 personer har rest från Sverige till terrorgruppen IS sedan 2012. Enligt Jan Jönsson (L), socialborgarråd i Stockholms stad, har 19 personer återvänt till Stockholm och identifierats, men Jönsson menar, att terrorister som kommer tillbaka i första hand är polisens och Säpo:s ansvar. Och samordnaren i Stockholm tycks ha begränsad kunskap om gruppen ’återvändare’.

Annons

Av de 19 personerna är 10 vårdnadshavare och totalt 38 orosanmälningar avseende deras barn har lämnats till ansvarig stadsdel, som skall utreda fallen. De berörda barnen har så vitt Stockholms stad vet hela tiden varit i Stockholm och inte vistats i konfliktområdena. Detta skriver Mitti.se.

Christina Kiernan är samordnare mot våldsbejakande extremism i Stockholms stad och säger, att det är polisen som har identifierat personerna som har återvänt till Stockholm.

Flera media har rapporterat om ett antal kvinnor med barn som befinner sig i Syrien och uppger sig vara hemmahörande i Sverige. En del av dem skall vara från Stockholm, men Christina Kiernan har inga uppgifter som tyder på något annat än att de personerna är kvar i Syrien.

Kiernan säger, att alla insatser från socialtjänstens sida gentemot de återvändande terroristerna är individuellt utformade. När det gäller de inkomna orosanmälningarna pågår utredningar i enlighet med socialtjänstlagen och gängse rutiner. Hon understryker också, att kontakt med socialtjänsten är frivillig för vuxna. Vill man inte prata med socialtjänsten måste man inte det. Samma sak gäller männen och kvinnorna bland ’återvändarna’, om de inte har barn – det är frivilligt.

Hon säger också, att man inte har haft kontakt med alla än, men det är ett arbete som pågår och hur det ser ut är individuellt anpassat. Socialtjänsten har begränsade möjligheter att ingripa mot s k återvändare från IS.

Christina Kiernan kan heller inte säga hur många fler IS-terrorister som kan tänkas återvända till Stockholm. Det finns inga uppgifter om detta, menar hon. ’Vi jobbar på med de här individerna nu och så får vi hantera frågan om ytterligare återvändare när det blir aktuellt’, säger Christina Kiernan, samordnare mot våldsbejakande extremism i Stockholms stad.

Christopher Jarnvall

Annons
Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!