Norrköpings kommunledning vill ’täcka Sveriges bästa jordbruksmark med asfalt och logistiklador’.

Norrköpings kommunledning vill ’täcka Sveriges  bästa jordbruksmark med asfalt och logistiklador’.

Det pågår en politisk kamp om att bebygga och asfaltera jordbruksmarken kring Norrköping. Enkelt uttryckt kan man säga att minoritetsstyret mellan Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna vill bygga på marken. Miljöpartiet och Sverigedemokraterna sätter sig emot och Moderaterna och Vänsterpartiet är ambivalenta.

Igår offentliggjorde Norrköpings kommun sin plan för att bygga ut större verksamhetsområden kring staden (SPN 2019/0052 210) daterad 20 februari i år. I korthet handlar den om att kommunledningen vill få klartecken för att tillhandahålla byggklar mark för verksamheter samt även att inneha mark för att tillhandahålla sådan vid efterfrågan.

Det handlar inte minst om att köpa in – även expropriering kan bli aktuellt – än mer mark från kringliggande privata ägare, än vad som tidigare har skett, och bygga upp logistikcentra och industrier. Men också om att erbjuda alternativ mark till de företag närmare staden som kommer att få flytta i samband med att Ostlänken byggs och nya bostäder uppförs. Man vill också säkra att översiktsplanen från 2017 ligger fast.

Framför allt kommer högklassig åkermark norr om staden – Malmölandet i Motala ströms delta – att beröras och bebyggas. Det handlar om att ’täcka Sveriges bästa jordbruksmark med asfalt och logistiklador’, som kritiker säger. Detta är kontroversiellt idag och kommunledningen försöker nu forcera processen under våren för att inte översiktsplanen från 2017 skall falla.

En översiktsplan är inte skriven i sten och kan göras om. Och kritikerna menar, att den plan som utarbetades 2017 är förlegad och behöver ändras. Det blir allt tydligare att jordbruksmark får större betydelse och förutsättningarna har, menar bl a MP och SD, förändrats på ett par år. Det handlar om vår miljö och vår beredskap att kunna försörja oss med livsmedel.

Skulle den politiska oppositionen av MP, V, M och SD enas krig att fälla kommunledningen i dessa frågor, skulle den lyckas.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 677 30 30 eller på Patreon.

Become a Patron!