Norrköpings kommunledning: ’Känns bra att vi vågar tänka till en extra gång…’

Norrköpings kommunledning: ’Känns bra att vi vågar tänka till en extra gång…’

Många fruktade upptakten till en expropriering av livsviktig jordbruksmark utanför Norrköping inför nästa vecka. Detta har nu åtminstone temporärt avstyrts. Kommunens styrande ’fyrklöver’ tar ett steg tillbaka och letar efter en förhandlingslösning med ägarna till Björnsnäs gård, vars livsmedelsproduktion är i farozonen.

Liberalernas kommunalråd Reidar Svedahl i Norrköping skriver på sin Facebooksida på måndagkvällen:

’Ikväll har Lars Stjernkvist (S) Eva-Britt Sjöberg(KD) och Lars-Olof Johansson(C) och jag haft ett mycket bea [sic] samtal med familjen Trozelli om planerna på köp av delar av deras mark.

Vi har bestämt att fortsätta våra samtal med förhoppning om att enas om en bra kompromiss utan inblandning av advokater och utdragna rättsliga processer.

Ärendet tar jag därför bort från agendan på kommande nämndemöte tills dess vi har ett tydligt och förhoppningsvis enighet bland alla i denna fråga.

Det känns bra att vi vågar tänka till en extra gång i frågor som rör mat, miljö och egendom som har tillhört en familj i 200 år och som är duktiga företagare.’

Frågan om inlösen av ytterligare hundratals hektar av Sveriges finaste åkerjord för att bygga upp ett logistikcentrum har väckt stor uppståndelse. Det står i strid med att jordbruksmark nu värderas allt högre för det ökande behovet av livsmedel.

I Norrköping har Miljöpartiet och Sverigedemokraterna sagt definitivt ’nej’ till vidare utbyggnad på Malmölandet norr om staden. Moderaterna liksom även Vänsterpartiet har ställt sig tveksamma. Och även i de fyra styrande partierna – S, L, C och KD – finns skeptiska röster.

Det skulle innebära att det finns en majoritet i fullmäktige mot kommunledningens utbyggnadsförslag och att den enda framkomliga vägen faktiskt är att kompromissa.

Även om den nya hamnen i Norrköping eventuellt genererar ett behov av nya logistikutrymmen, måste det först utredas om dessa inte kan läggas på annat ställe än på jordbruksmark. Där är lagstiftningen tydlig.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 677 30 30 eller på Patreon.

Become a Patron!