Personalbrist tvingar skånska cancerpatienter till Tyskland

Personalbrist tvingar skånska cancerpatienter till Tyskland

En stor och tilltagande personalbrist på Skånes Universitetssjukhus tvingar regionen att skicka cancerpatienter i behov av kirurgi till sjukhus i Tyskland. Operationskapaciteten är nedsatt med 20%, och patientsäkerheten är hotad enligt Vårdförbundets skyddsombud.

Uppgivenheten sprider sig bland narkossjuksköterskorna på Skånes Universitetssjukhus i Malmö och Lund. En redan tung arbetssituation på operationsavdelningarna förvärras av en tilltagande personalflykt. Personalbristen medför att operationskapaciteten på operationsavdelningarna är nedsatt med 20%. Totalt saknas cirka 20 narkossköterskor på Skånes Universitetssjukhus. Rekryteringsinsatserna räcker inte till för att täcka de narkossköterskor om lämnar sjukhuset.

Enligt Vårdförbundets skyddsombud medför personalbristen att patientsäkerheten är hotad, något som sjukhusledningen inte håller med om. Sjukhusledningen erkänner att situationen är mycket ansträngd, men att man genom tydliga prioriteringar klarar av att ta hand om de mest trängande fallen på ett bra sätt.

Personalbristen har lett till att ett antal cancerpatienter har skickats från Region Skåne till sjukhus i Tyskland för kirurgiska ingrepp. Enligt källor vid Skånes Universitetssjukhus kommer ytterligare patienter att behöva överföras till Tyskland framöver.

Fredrik Antonsson

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 677 30 30 eller på Patreon.

Become a Patron!