Centern om den hotande förödelsen av Sveriges bästa åkermark: ’Ligger inte i linje med vår politik’

Centern om den hotande förödelsen av Sveriges bästa åkermark: ’Ligger inte i linje med vår politik’

Karin Jonsson från Centerpartiet är kommunalråd i Norrköping och en av dem som sitter i kommunens styrande kvartett bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Vi träffar Karin en morgon i mars för att prata om det överhängande hotet om en logistikpark över hela Malmölandet norr om Norrköping, Sveriges finaste åkermark.

Behövs det verkligen ett logistikcentrum på Malmölandet? I förra veckan meddelade ju ’kvartetten’, att man skall tänka en gång till och inte lägga fram ett förslag om expropriering av jordbruksmark, som var tänkt den 19 mars. Vad säger ett gammalt bondeparti som Centern om allt detta?

’Centerpartiet har ju under många år försökt att hålla emot att man bygger på jordbruksmark. För oss är lantbruk viktigt och hänger ihop med företagande, ägande, brukande av jorden… Sedan kom vi att ingå i den så kallade kvartetten med fyra partier som har olika intressen. Vi kom alltså att behöva kompromissa kring markfrågorna. Det har vi försökt att göra hela tiden, men staden behöver ny mark och idag tittar vi på Malmölandet, men även sydväst om Norrköping vid Klinga-Melby. Det är dock viktigt att minnas, att Centerpartiet har lyckats rädda en del andra områden runt Norrköping genom att gå med på att bebygga Malmölandet.’

Du visade på kartor hur det ser ut med planerna kring exploatering runt Norrköping och hur Centern ofta har försökt hålla viktig jordbruksmarkfri från byggande. Men nu vill man ta Sveriges finaste jordbruksmark i anspråk för byggande? Att Norrköpings hamn måste ligga vid vatten är fullt klart, men måste ett logistikcentrum ligga på jordbruksmark? Den kan ju inte återställas…

’Jag kan hålla med dig, detta är inte alls något roligt beslut att fatta… Sedan kan man också konstatera, att jordbruksmark har sämre skydd än många andra områden kring Norrköping, som är vikta för naturreservat eller fritidsutövande. Men jag förstår tveksamheten från många när det gäller att bygga logistiklador.’

Det talas ju om ytterligare 2.000 jobb, om man får tillgång till ny mark från Björnsnäs, som kan säljas av. Men det verkar vara en glädjekalkyl, med tanke på att lagerlokaler sysselsätter allt färre människor…

’Ja, man kan nog fråga sig om det verkligen kommer att ge så många jobb som det talas om, med tanke på ökad mekaniserad och datoriserad hantering av lagren.’

Moderaterna i Norrköping bromsade ju i måndags. Man vill se över processen och översiktsplanen från 2017 utifrån de nya förutsättningarna kring framtida livsmedelsbehov och partiet sätter sig definitivt emot tvångsinlösen. Oppositionsrådet Sophia Jarl från Moderaterna säger, att förutsättningarna har förändrats. Kan inte Centern också ompröva sin hållning?

’Moderaterna har verkligen inte protesterat tidigare, när det har talats om att bebygga åkermark. Inte heller har man satt sig emot att bygga logistikcentrum på Malmölandet. Men nu verkar de ha vaknat. De förstår sprängkraften i frågan… Livsmedelsfrågorna har diskuterats i mer än tio år och Förutom Miljöpartiet har även Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet ofta varit emot byggande. Men Miljöpartiet satt också tillsammans med Västerpartiet i koalition med Socialdemokraterna i åtta år. Då skrev de bara reservationer, när det handlade om dessa frågor. Miljöpartisterna fick inte igenom någonting av sin politik då.’

Ja, det verkar finnas mycket sprängkraft i detta att döma av det intresse från allmänheten som har blossat upp. Även Centerpartiet verkar vara kluvet i frågan…

’Ja, självklart är det så. Det är tufft att behöva kompromissa. För egen del tycker jag inte att logistikladorna är nödvändiga på Malmölandet, men nu har vi en överenskommelse. Vi får också avvakta och se vad som händer. Det kan ju bli så, att en majoritet av partierna går emot i fråga om att lösa in en del av Björnsnäs.’

Miljölagen säger, att jordbruksmark – och detta är Sveriges bästa – endast får bebyggas i sista hand, när andra alternativ har prövats. Har man prövat andra alternativ?

’Vad jag förstår har vi tittat på alternativ till Malmölandet, men det har inte fungerat, eftersom vi har måst ta hänsyn till natur- och fritidsintressen. Eller så har områdena legat för långt bort. Det kan till viss del gå att flytta logistikbyggnaderna, eftersom last ändå måste lastas om. Men då får det inte handla om mer än cirka fem kilometer som skiljer.’

Men kommunen köpte hela Krusenhov för drygt tio år sedan. Varför kan man inte tränga ihop sig på den mark man redan äger? Tidigare – på 1970-talet – har ju också Malmö gård, intill Krusenhov och Braviken – lösts in från Björnsnäs…

’Ja, jag tycker för egen del att man skulle kunna tränga ihop sig mer på den mark vi redan har’.

Och är detta verkligen förenligt med Centerns – bonde- och landsbygdspartiets – grundtanke och anda?

’Nej, det är klart att allt detta inte ligger i linje med vår politik.’
Men varför omprövar ni inte – som Moderaterna? Det är ju nya förutsättningar…

’Det handlar om tagande och givande. Vi sitter i ett samarbete. Men nu håller vi faktiskt på med en förhandling rörande Björnsnäs’ mark och vi vet heller inte hur de andra partierna ställer sig i frågan. Det hade nog för övrigt inte varit någon skillnad om vi hade suttit och styrt tillsammans med Moderaterna. De har hela tiden haft samma uppfattning som Socialdemokraterna kring dessa frågor. Det är först nu de ändrar sig.’

Men om förutsättningarna förändras, om t ex värdet av jordbruksmark ökar, då måste man ju också kunna ändra sin politik, eller hur?

’Ja, jag vore den första att välkomna att vi inte behöver bygga även på Björnsnäs’ marker. Jag förstår att de behöver all sin mark för att fortsatt kunna driva sitt livsmedelsföretag på gården.’

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 677 30 30 eller på Patreon.

Become a Patron!