’Vi står upp för äganderätten – vi är inte beredda att tvångsinlösa mark’

’Vi står upp för äganderätten – vi är inte beredda att tvångsinlösa mark’

Utanför Norrköping hotas Sveriges bästa återmark av ett logistikcentrum. Det har länge funnits en majoritet i kommunen för tanken. Men nu har Norrköpingsmoderaterna med Sophia Jarl spetsen svängt i och med att nya direktiv kring åkermark och livsmedelsproduktion har kommit till. Men också för att tvångsinlösen hotar privat egendom och ett livsmedelsproducerande familjeföretag som sysselsätter hundratalet människor. Vi träffade Moderaternas Sophia Jarl för en intervju.

Hur ser Moderaterna på ett logistikcentrum på Malmölandet utanför Norrköping? Det hotar Sveriges bästa åkermark och Moderaterna har väl inte haft några invändningar tidigare?

’Moderaterna har stått bakom den översiktsplan vi utarbetade i kommunen under åren 2010-17. Men det innebär inte att vi är beredda att tvångsinlösa jordbruksmark. Det är vi nämligen inte. Detta handlar också om Sveriges bästa jordbruksmark. Sedan kommer det att föras samtal med den privata ägaren på gården Björnsnäs. Men når vi inte en frivillig uppgörelse, då kommer vi från Moderaternas sida inte att gå vidare till expropriering.’

’Det har också hänt en del sedan översiktsplanen gjordes och blev klar för två år sedan. Vi har en ny livsmedelsstrategi, som har fått stor vikt. Vi behöver se över vad vi har för jordbruksmark tillgänglig för att kunna vara självförsörjande. I det läget är det fullt naturligt, att vi tar ställning till nya, mer aktuella fakta när vi går vidare i planprocessen.’

För drygt tio år sedan löste ju Norrköping in den stora gården Krusenhov, granne med den nu hotade livsmedelsproducenten Björnsnäs. Räcker inte den marken?

’Vi kan konstatera att marken vid Krusenhov inte är fullt använd i dagsläget. Varför, kan man fråga sig. I och med att så dock är fallet, finns än mindre skäl att hota ytterligare en privat ägare med expropriering. Vi behöver visserligen mark öronmärkt för verksamheter, men det är inte samma sak som att just Malmölandet fullt ut skall exproprieras.’

Moderaterna i Norrköping sades ju backa i frågan – eller gjorde någon form av ’halvhalt’ – i förra veckan. Vad innebär detta mer exakt?

’Vi har sagt att vi vill ha ett stopp i processen kring utbyggnaden av Malmölandet. Det saknas fullgott underlag för att fatta de beslut som den styrande ’kvartetten’ (S, C, L och KD) vill ha. Från moderat håll vill vi se en helhetsbild av kommunens behov. Hur kommer området att se ut fullt utbyggt? Hur påverkas landskapsbilden? Vilka förhandlingar har förts med markägarna? Har man lyssnat på deras argument? Det finns ingen helhetsbild hos kommunstyrelsen idag. En sådan vill vi ha.’

Men behöver kommunen all denna mark? Kan man kanske bygga någon annanstans? Jordbruksmark blir ju allt viktigare…

’Ja, det är kring detta vi också har ställt frågor. Vi vet väldigt lite om vilka nya företag som är på väg till Norrköping och behöver mark. Hela det förmenta markbehovet är väldigt vagt formulerat.’

Men det talas om runt 2.000 nya jobb…

’Det finns idag ett befintligt företag på platsen som går bra: Björnsnäs. Det sysselsätter runt hundra människor. Men det kan till och med vara så, att dessa arbetstillfällen hotas av den osäkerhet som skapas när vi nu håller på och diskuterar en eventuell tvångsinlösen. Sedan får man se på siffran 2.000 jobb med viss försiktighet. Hur många jobb skulle nya logistiklador egentligen ge? Nya företag är automatiserade. Den utvecklingen lär inte vända. Vi måste ha en realistisk analys av möjligheterna, inte bara en glädjekalkyl. Men visst är Moderaterna intresserade av nya jobb till Norrköping – men företagen måste inte ligga på Sveriges bästa åkerjord.’

’Översiktsplanen vi klubbade 2017 behöver inte innebära att 240 hektar åkermark tas i anspråk. Det är rätt slentrianmässigt att bara peka ut detta område. Det finns andra marker vi kan bygga på. Återigen: Det har hänt mycket på två år som måste påverka våra bedömningar.’

’Sedan vill jag avslutningsvis säga: Moderaterna är ett parti som står upp för äganderätten. Detta är avgörande för oss och vi hade hoppats, att fler borgerliga partier skulle stå upp och försvara den. Frågan är jobbig, men vi politiker kan inte – som har gjorts tidigare – lämpa över den på kommunens tjänstemän. Det är vi politiker som måste ta ansvar för den.’

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 677 30 30 eller på Patreon.

Become a Patron!