Svenska kyrkor bör konverteras till moskéer

Svenska kyrkor bör konverteras till moskéer

Stefan Lindkvist (V) i Svenska Kyrkan i Härnösands stift tycker att man skall tänka ’brett och inkluderande’ om Sverige skall ha råd att ha kvar några kyrkor. Därför bör kyrkor göras om till moskéer. Det skriver han i en debattartikel i Kyrkans Tidning.

’Svenska kyrkan och våra församlingar/pastorat brottas med stora problem när det gäller stora, dyra lokaler som ofta står tomma under långa tider och som slukar enormt med pengar i underhåll och drift. Samtidigt så har Sverige en stor inflyttning av muslimer som på många håll saknar moskéer’, skriver han.

Han tycker att kyrkorna kyrkorna, när de är lediga, kan hyras ut till muslimska församlingar så att de kan ha bön, mässa och andra sammankomster i kyrkans lokaler. På så sätt, menar han, skulle flera av Svenska kyrkans grundläggande uppgifter uppfyllas.

Lindkvist menar, att det förstås är ett kontroversiellt förslag, men menar, att ’vi är tvungna att tänka brett och inkluderande om vi överhuvudtaget skall ha råd att ha kvar några kyrkor’. Dessutom tycker han, att vi skall leva upp till löftet att Svenska kyrkan skall vara en öppen folkkyrka som lever och verkar i nutid och inte i det förgångna.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!