’Det är vansinne att förstöra jordbruksmarken!’

’Det är vansinne att förstöra jordbruksmarken!’

Mia Sköld är oppositionskommunalråd för Miljöpartiet i Norrköpings kommun. Hon och partiet har kämpat länge för att rädda den fina jordbruksmarken och miljön ute på Malmölandet, alldeles norr om Norrköping. ’Det är vansinne att förstöra den här marken’, säger hon när vi träffas för en pratstund.

Miljöpartiet protesterade redan 2017 mot den översiktsplan som kommunstyrelsen röstade igenom och som även omfattade marken som brukas av de tre jordbruksföretagen på Björnsnäs. ’Den styrande kvartetten refererar alltid till översiktsplanen, menar Sköld. Men en sådan plan visar bara vilken mark man kan tänka sig att använda – inte som man måste använda.’ Det säger Sköld.

Men hur bra är egentligen den jordbruksmark vi nu talar om?

’Det är en av Sveriges bästa och bördigaste med suverän vattenhållning, som gav fulla skördar även en torr sommar som 2018. Det är helt ofattbart att man ens tänker tanken att smälla upp lagerbyggnader på marken, när den inte kan återställas.’

Har man någon uppfattning om hur många jordar av samma kvalitet vi har i Sverige?

’De finns på en del ställen i Skåne och på Östgötaslätten. MP har lagt en motion i fullmäktige om att man, om man tar bördig jord på ett ställe, kompenserar den med annan mark. Men det finns inte så bördig mark någon annanstans kring Norrköping.’

’Om vi sedan tänker i större perspektiv: Vi har en klimatomställning, som gör att stora delar av världens och Europas marker kan komma att förödas i framtiden – hur kan vi då förstöra våra egna?! Vi måste vara rädda om den jordbruksmark vi har!’

Moderaterna i Norrköping har ställt en fråga till kommunens näringslivskontor om jordbruksföretagen på Björnsnäs skulle påverkas av att man tvingar dem att sälja stora delar av marken. Man fick då svaret, att företaget inte alls påverkas. Stämmer det?

’Nej, det stämmer inte. Jordbruksföretagen på Björnsnäs – tre stycken är de – går omkull om man löser in marken. Det handlar om en äggproducent, en kycklingfarm och ett jordbruksföretag. Alla tre är beroende av varandra. Äggproducenten måste kunna avsätta sin gödsel till jordbruksföretaget. Det handlar om samutnyttjande, företag som hänger ihop.’

’Dessutom är det ju så, att vill man ha ett förbättrat företagsklimat i Norrköping, kan man inte behandla företagare hursomhelst! Vi vet också vad vi har idag: Tre välfungerande företag som ger hundratalet jobb. Vi har ingen aning om vad ett logistikcentrum skulle ge och hur långsiktigt det kan bli…’

Det finns väl heller ingen majoritet i kommunen för tvångsinlösen?

’Nej, kvartetten (S, C, L och KD) har sett sig tvungna att dra tillbaka förslaget om tvångsinlösen. De får inte majoritet för det. M är emot, SD är emot, MP är emot och antagligen även V. För vänsterpartisterna är visserligen jobben viktiga, men vi har också en större del miljövänner i V som tycker som vi i Miljöpartiet. Jag hoppas och tror att vi kan stoppa planerna på att föröda resterna av Malmölandets jordbruksmark.’ Så avslutar Mia Sköld.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!