Henrik Vinge (SD): Vår politik är den mest konsekventa!

Henrik Vinge (SD): Vår politik är den mest konsekventa!

NB Nyhetsbyrån ringde Henrik Vinge, riksdagsman för Sverigedemokraterna och tilltänkt att ta över rollen som gruppledare i samband med partiets landsdagar i november. Vi pratar framför allt integrationspolitik med Vinge. Detta med anledning av att den moderate debattören Thomas Gür har riktat kritik mot SD för att partiet skulle sakna sådan.

Annons

SD har kritiserats för att inte ha någon politik för att motverka utanförskapet. Ligger det inte någonting i detta?

’Jag skulle vilja säga, att det är precis tvärtom. Vårt parti har den mest verkningsfulla politiken för att minska utanförskapet och öka sammanhållningen mellan människor som bor i Sverige. Men för att lyckas med detta måste vi se till att minska invandringen genom ett asylstopp och vidta åtgärder för att stärka sammanhållningen i Sverige.’

’Det finns många som kommit hit och vill bidra till vårt svenska samhälle. Dessutom måste vi ge dem som inte vill bli en del av det svenska samhället en ordentlig möjlighet att återvända till sina hemländer.’

Henrik Vinge fortsätter: ’Men visst stämmer det att vi inte har samma typ av integrationspolitik som de andra partierna. Men den har ju visat sig misslyckad, så det finns ingen anledning att jobba vidare med det spåret’.

På vad sätt är de andra partiernas politik misslyckad, menar du?

’Framför allt genom att de gamla partiernas idé om att ha stor asylinvandring och försöka lösa problemen genom dyr integrationspolitik inte har fungerat. Det har skapat en stor mängd problem. Det handlar om utanförskap, om kriminalitet, om arbetslöshet, om kostnader…’

Thomas Gür talar om att SD:s politik i stort bygger på lösan sand. Han använder begrepp som hugskott och ingivelse. Ligger det inte något i det?

Annons

’Det förvånar mig att han uttrycker sig så. Vi har arbetat konsekvent och målinriktat under lång tid. Vi har haft samma linje i de stora frågorna under lång tid. Vi har hållit fast vid vår linje och andra partier har ändrat sig. Flera har närmat sig oss. Så jag förstår inte vad Gür menar.’

’Den Sverigedemokratiska framgången är i sig ett av de mest lyckade politiska projekten i Sveriges moderna historia. Partiets framväxt tål att jämföras med Socialdemokraternas utveckling runt förra sekelskiftet. Det förvånar mig att någon inbillar sig, att sådant skulle gå att uppnå med bara hugskott och ingivelser.’

’Vi har haft samma linje inom kriminalpolitiken, samma linje inom migrationspolitiken, samma linje inom försvarspolitiken… Det är också vi som har stakat ut och fullföljt begreppet kring det ’konservativa blocket’, ett begrepp som nu börjar dyka upp i många politikers begreppsvärld. Jag tycker att Thomas Gürs sammanställning är märklig och ensidig.’

Christopher Jarnvall

 

För den som vill läsa mer av Henrik Vinge och Thomas Gür:

En bra lögn kan gå från Bagdad till Konstantinopel medan sanningen fortfarande letar efter sina sandaler. Att…

Posted by Henrik Vinge on Friday, April 26, 2019

https://www.svd.se/ett-stort-parti-utan-riktig-politikutveckling/av/thomas-gur

 

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!