Vad är egentligen försvarets uppgift?

Vad är egentligen försvarets uppgift?

En gång i tiden hade vi ett starkt territorialförsvar. Vi hade en stark armé, en stor flotta och ett omfattande flygvapen. Vi – alla vapenföra män och från mitten av 1980-talet även frivilliga kvinnor – hade en uppgift: Vi skulle försvara alla delar av vårt land och de människor som bodde där. 

Sedan blev det annorlunda.

Den tydliga fiende vi hade i och med Sovjetunionen och Warszawapakten försvann helt i och med Berlinmurens fall och Sovjetunionens upplösning. Ryssland – det som återstod – blev en demokrati som temporärt närmade sig väst. Det gamla kommunistiska Europa gick med i NATO och EU. Svenska politiker blev euforiska och lade helt enkelt ned större delen av vårt försvar.

Nu är det kalla kriget med ett aggressivt Ryssland tillbaka och uppvaknandet blev bryskt. Försvaret tappade en generation som hade vant sig vid en evig fred, globalisering och öppna gränser där folk kunde komma och gå som de ville. Varför ha ett försvar?!

Men hur det var såg man sent omsider att försvaret ändå behövdes. Men alltför få ville bli en del av det. Under det decennium värnplikten har varit borta och vårt försvar var helt baserat på yrkesfolk, har vi ändå haft problem att fylla alla luckor. Idag råder vakanser på runt 25-30 procent. Därför återinfördes värnplikten 2018.

Försvaret behöver folk och därför letar man med ljus och lykta. Samtidigt som man har politiska krav på sig att rekrytera brett och inkludera alla. Då tar man fram reklamfilmer som denna senaste, som får en och annan att ställa sig frågan: Vad är försvarets uppgift? Egentligen?

Vi vet alla i grund och botten: Poängen med försvaret är framför allt att försvara Sverige. Inte att försvara alla preferenser människor i Sverige kan tänkas ha. Men däremot att försvara deras rätt att ha dem.

Därför bör man i första hand visa vad försvaret skall göra, inte lyfta fram olika typer av människor som kan tänkas platsa i försvaret. Det blir helt enkelt fel infallsvinkel. Fel fokus. Numera, speciellt då värnplikten återinförs, får vi förutsätta att alla typer av människor accepteras, har en roll i försvaret och har samma mål för ögonen. Så var det tidigare. Så bör det vara idag.

Försvarsmakten gör klokt i att byta PR-byrå och reklammakare.

Christopher Jarnvall

https://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/vara-varderingar/komsomduar/

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 677 30 30 eller på Patreon.

Become a Patron!