Skenande kostnader för hotell åt hemlösa i Malmö

Skenande kostnader för hotell åt hemlösa i Malmö

Malmö stads kostnader för att inhysa hemlösa i hotell i staden skenar. Sedan 2015 har ökningen varit mycket kraftig. Under 2018 uppgick de totala kostnaderna till närmare 161 miljoner kronor, vilket motsvarar 440 000 kronor per dygn.

Annons

De senaste fyra åren har Malmös kostnader för att inhysa hemlösa i hotell eller hotelliknande rum ökat med 200%. År 2015 uppgick kostnaderna för hotellrum åt hemlösa i landets tredje stad till 52 miljoner kronor. År 2016 hade kostnaderna för de hemlösa hotellrum ökat till 117 miljoner kronor, vilket var mer än en fördubbling. År 2018 fick Malmö stad betala 161 miljoner kronor i budgetposten.

Till tidningen Hem och Hyra säger man från arbetsmarknads- och socialtjänsten att systemet ”har kantrat”. Man tvingas ta om hand om de hemlösa under en allt längre tid än tidigare, och kostnaderna skenar. Varje invånare i Malmö betalar idag över 500 kronor per år till socialtjänstens hotellkostnader.Totalt betalar Malmö 440 000 kronor per dygn till olika hotell för rum åt de hemlösa som vistas i staden.

År 2017 satsade Malmö stad 4 miljoner kronor för att få stopp på de skenande hotellkostnaderna. En gemensam bokningscentral för socialtjänsten har uppskattningsvis lyckats minska kostnaderna med 15-20%. Trots detta ökar alltså kostnaderna för de hemlösa hotellrum.

Fredrik Antonsson

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!