Generösare regler för familjeåterförening och permanent uppehållstillstånd för statslösa

Generösare regler för familjeåterförening och permanent uppehållstillstånd för statslösa

Regeringen överlämnade den 9 maj en proposition till riksdagen med förslag om att lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige skall fortsätta att gälla till och med den 19 juli 2021. Dock föreslås den bli betydligt generösare.

Betydligt fler föreslås få möjlighet till familjeåterförening, enligt justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. I propositionen föreslås nämligen, att den tillfälliga lagen skall ändras så, att alternativt skyddsbehövande och flyktingar får samma rätt till familjeåterförening.

Regeringen föreslår också, att det i den tillfälliga lagen skall införas en bestämmelse om permanent uppehållstillstånd i vissa fall för utlänningar som har fötts i Sverige och som sedan födseln är statslösa.

Detta, skriver regeringen, ligger i linje med Sveriges åtaganden enligt bland annat FN:s konvention om begränsning av statslöshet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2019. Förslagen i propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 677 30 30 eller på Patreon.

Become a Patron!