Vill göra Sverige till världens första rökfria land

Vill göra Sverige till världens första rökfria land

Richard Wernemar är Sverigechef för Philip Morris International och vi träffar honom i den lilla paviljongen nära Stureplan i Stockholm, där man nyligen har börjat sälja IQOS, en ny produkt på den svenska marknaden. IQOS bygger på en teknik för att hetta upp – men inte förbränna – tobak och man tänker sig att den skall erbjuda ett betydligt mindre hälsvådligt alternativ för dem som inte vill sluta röka. Wernemar själv ser framför sig Sverige som den första helt rökfria marknaden.

PMI har tillverkat och sålt rökverk sedan 1847. Varför vill ni sluta sälja cigaretter i Sverige? Det är ju en fullt laglig och lönsam marknad…

-Det stämmer bra, men vi har också en ambition att kunna erbjuda vuxna rökare ett bättre alternativ. Jag är jättestolt över att vi nu även kan erbjuda svenska vuxna rökare detta. Den första produkten vi tar till Sverige heter IQOS, där man värmer tobaken istället för att förbränna den, som man gör i traditionella cigaretter. Det är ett bättre alternativ, då det tar bort röklukt och aska för rökarna och deras omgivning.

Ni investerar tiotals miljarder kronor för att utveckla mindre hälsofarliga produkter. Berätta varför.

-Jag tycker att det är värt det. Jag har jobbat inom Philip Morris under lång tid och det är väl självklart, att kan vi erbjuda rökare idag, som inte slutar att röka, ett bättre alternativ, skall vi göra det. Nu har vi hittat en produkt som också tillgodoser de krav rökare ställer vad det gäller njutningsdelen.

Kommer de nya produkterna att ersätta tobaksbruket, tror ni? Och blir de lika lönsamma?

-Vi hoppas och tror det. Vår vision är att fasa ut cigaretter helt i hela världen, men mitt fokus är ju Sverige. Jag tror att vi i Sverige har en ypperlig chans att kunna lyckas med det. Vi har lägst cigarettanvändning procentuellt sett i hela världen, också mycket tack vare att rökare idag i Sverige redan har tagit steget in i en annan rökfri produkt som snus, som är större än vad cigaretter är. Vi ser nu att IQOS är ett ytterligare steg mot att ge den sista delen rökare ett alternativ, där dessa inte ser att snus kan vara det.

Många ställer sig skeptiska till att en tobaksproducent som PMI faktiskt vill sluta sälja traditionella cigaretter. Vad säger du till dem?

-I vår bransch finns det alltid skeptiker. Vi har tagit fram en mycket fin produkt som svarar mot de förväntningar rökare har, men där vi också kan erbjuda ett bättre alternativ än de traditionella cigaretterna. Vi eliminerar röklukt och aska och det runt omkring rökning, som oftast är störande för andra människor.

Den nya ’heat-not-burn’-tekniken drar enligt forskningen ned skadeverkningarna med ungefär 90 procent. Är man överens kring dessa uppgifter?

-Vi publicerar all vår forskning på PMI Science och vi välkomnar tredje parts forskare att gå in här och läsa och även utmana den forskning vi har lagt fram. Vi är väldigt stolta över att den forskning vi har gjort under de senast tio, femton åren kring IQOS och andra rökfria alternativ, som vi erbjuder runt om i världen. IQOS är vårt första rökfria alternativ i Sverige och det är väl den produkt vi har kommit längst med. Det kommer alltid att finnas skeptiker, men vi välkomnar dialogen även med dessa.

Inom vilken tidsram ser du att ni endast säljer rökfria produkter i Sverige? Internationellt?

-Det är en svår fråga. Om jag går tillbaka till Sverige kan jag se, att vi nog har chansen att bli världens första helt rökfria land, eftersom rökare redan har valt en annan rökfri produkt som snus. Men snus tilltalar inte alla rökare och då finns IQOS där som ett alternativ. Jag skulle gärna vilja gå i bräschen för att visa, att Sverige blir det första landet som är rökfritt och vi har väldigt stor potential att lyckas att uppnå detta.

Ni har satt upp en liten paviljong nära Stureplan i Stockholm – är det början på en större expansion i Sverige?

-Ja, det är vår första butik vi öppnar i Sverige någonsin. Vi får se vad framtiden har att utvisa, men det är ett nytt steg för oss att nå ut med våra rökfria produkter, som vi kommer att erbjuda i Sverige. I butiken säljer vi inga traditionella cigaretter. Vi säljer bara IQOS samt vår rökfria produkt ’heat sticks’.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 677 30 30 eller på Patreon.

Become a Patron!