’OK att bolla med handgranater – men förbjud baseball!’

’OK att bolla med handgranater – men förbjud baseball!’

Just nu pågår en världsomspännande konferens i Warszawa kring ’skadereducering’ rörande tobak och hur man använder nikotin utan att röka. Bakom konferensen står en oberoende brittisk arrangör och deltagarna kommer från många olika håll. En övergång från produktion av traditionella tobaksprodukter till alternativ som ’heat not burn’-produkter är långt ifrån en angelägenhet bara för tobaksbolagen. Frågan är: Hur brukar man nikotin utan att röka?

Konferensen har – inte minst – lockat många forskare och opinionsbildare. Bland dem den kanadensiske advokaten David Sweanor. Han har tidigare ofta figurerat i stämningsansökningar mot tobaksbolag, är antirökare och idag verksam vid Center for Health Law vid universitetet i Ottawa.

Sweanor förespråkar alternativ till cigarettrökning för den, som är beroende av nikotin. Han vänder sig mot länder som Brasilien eller Australien, där exempelvis e-cigaretter, en produkt som enligt företagens egna forskning reducerar skadorna med 90-95 procent jämfört med traditionell rökning, är förbjudet.

’Det är som att säga att det är fel att spela baseboll, men OK att bolla med handgranater’, menar Sweanor. Han pekar också på Japan, där cigarettrökningen minskar snabbast i världen samtidigt som japanerna går över till betydligt mindre skadliga alternativ.

’Om vi förhindrar exempelvis e-cigaretter, skyddar vi cigarettrökningen. Men vi vill ju ha bort den! Därför måste vi vara pragmatiska – 22.000 människor dör dagligen till följd av cigarettrökning!’

Sweanor fortsätter, i det han menar att, visst, beroende som sådant – i detta fall av nikotin – kan vara ett problem. Men knappast värre än att kaffedrickare är koffeinberoende eller joggares endorfinberoende…

Svenska forskare som Hans Gilljam, professor emeritus vid KI, eller Stefan Willers, docent och överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund, är inte eniga krig problematiken men båda förhåller sig avvaktande vad gäller rekommendationer i väntan på mer forskning.

Gilljam företräder den försiktiga svenska linjen: Vi vet inte säkert vilka effekter de nya produkterna kan få – därför kan vi inte rekommendera dem, även om de sannolikt är mindre farliga.

Willers konstaterar visserligen, att vi ännu vet för litet om de långsiktiga effekterna av alternativ till cigarettrökning men att de undersökningar som har gjorts är positiva – även om det behövs mer klarhet kring exempelvis ett långt bruk av e-cigaretter. Och trots allt har viktiga hälsoinstitutioner i framför allt USA och Storbritannien tagit till sig alternativen.

För väldigt många framstår idag alternativa nikotinprodukter som önskvärda framför cigaretter. Den australiensiska parlamentsledamoten Fiona Patten, som också bevistar konferensen, konstaterar att det blir absurt, när – som i Australien – cigaretter kan köpas hur som helst men e-cigaretter är förbjudna. ’I Australien ger vi nya sprutor till narkomaner för att skydda dem mot HIV, men vi kan inte ge e-cigaretter till rökare för att skydda dem mot lungcancer!’

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!