’Vi vet vad som händer med rökare – de måste få alternativ!

’Vi vet vad som händer med rökare – de måste få alternativ!

Det finns idag mindre hälsofarliga alternativ till cigarettrökning. Men i många länder är dessa – snus, ’heat not burn’-produkter, e-cigaretter – förbjudna. Hur kommer det sig, att länder som Indonesien och Thailand, där runt en tredjedel av befolkningen röker, inte tillåter alternativ?

Annons

Även länder som Australien, med relativt låg rökarandel, avfärdar alternativ. Samtidigt som Nya Zeeland – där rökningen också är mindre vanlig – är positiv till alternativ. Kring Australiens policy talade vi igår med parlamentsledamoten Fiona Patten (se NB 2019 06 15).

Global Forum on Nicotine har för sjätte året anordnat en omfattande konferens i Warszawa. Temat är bruket av nikotin och skadereducering. Den övergripande frågan är: Hur ger man nikotinberoende ett bättre alternativ än cigarettrökning?

Konstantinos Farsalinos är läkare, specialiserad på hjärt-/kärlsjukdomar och verksam som forskare vid Onassis Cardiac Surgery Center i Aten. Han har forskat kring e-cigaretter sedan 2011 och engagerat sig mycket i frågan om skadereducering och stopp för cigarettrökning till förmån för betydligt mindre skadliga nikotinprodukter.

Farsalinos frågar sig varför många länder är så fokuserade på att få rökare att helt sluta i stället för att ge dem bättre alternativ. ’Alla vet idag, att det är farligt med rökning – ändå röker många. Det måste ju bero på att de inte kan eller vill sluta. Vad kan vi göra för dem? Bara låta dem fortsätta eller ge dem alternativ?’

Han lyfter också fram Indien som ett märkligt exempel i detta hänseende: Landet ligger i världstoppen då det gäller rökning och dödsfall relaterade till rökning. Ändå förbjuder man exempelvis snus, där risken är nära nog noll vad gäller cancer och hjärt-/kärlproblem. Detsamma, menar Farsalinos, gäller ju Europa, där man förbjuder snus.

I Storbritannien säger man officiellt, att skadereduktionen blir 90-95 procent om man slutar röka och går över till e-cigaretter eller ’heat not burn’-produkter. Det är förstås svårt att exakt fastställa hur många procent det handlar om, menar Farsalinos. Detta är mer ett sätt att kommunicera med rökarna, ge dem ett bättre alternativ. Det tycker han är positivt.

Dock är Farsalinos noga med att understryka att man inte skall marknadsföra alternativen till alla – utan endast till människor, som redan röker.

Annons

’Det är märkligt, att ett civiliserat samhälle inte är mer intresserat av forskning kring alternativa nikotinprodukter. PMI (Philip Morris International) är de enda, som har forskat kring vad som sker om man byter cigaretter mot ’heat nor burn’-produkter. Varför gör ingen annan det?!’

Konstantinos Farsalinos konstaterar avslutningsvis, att vi visserligen inte exakt vet vad som händer om man använder exempelvis e-cigaretter i 30 år. Men vi vet definitivt vad som händer med människor som röker. Därför är det hög tid att presentera alternativ.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!