Ytterligare inskränkningar av grundlagsskyddet övervägs

Ytterligare inskränkningar av grundlagsskyddet övervägs

Tilläggsdirektiv till 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté (Ju 2018:01)
Dir. 2019:29
Publicerad 17 juni 2019

Annons

Utvidgning av uppdraget från Justitiedepartementet:

Kommittén får nu även i uppdrag att

-analysera och ta ställning till om det finns behov av att inskränka grundlagsskyddet för sådana uppgiftssamlingar som innefattar ett offentliggörande av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och lagöverträdelser som innefattar brott eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder och vid en sådan analys särskilt bedöma effekterna av ett inskränkt grundlagsskydd,

-i sin analys göra en noggrann avvägning mellan intresset av yttrande- och informationsfrihet och intresset att skydda enskildas personliga integritet,

-redogöra för de regler som kommer att gälla för det fall kommittén bedömer att delegationsbestämmelser bör införas i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen,

-föreslå de författningsändringar som kommittén anser nödvändiga.

Uppdraget ska fortfarande redovisas senast den 26 augusti 2020.

Annons

Källa: https://www.regeringen.se/49d7e3/contentassets/86429252e6c14092b0144bb3983cb970/tillaggsdirektiv-till-2018-ars-tryck–och-yttrandefrihetskommitte-dir.-2019-29.pdf

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!