Den nya tobakslagen ställer till problem

Den nya tobakslagen ställer till problem

Den nya tobakslagen, som gäller från första juli, haltar från första början. Den betraktas av många som krånglig och illa genomtänkt. Ett av skälen är, att den helt och hållet tycks vara baserad på alkohollagen.

Ett seminarium i Almedalen, som branschföreningen Convenience Stores Sweden arrangerade, tog upp regelkrånglet. Och vem tjänar på det?

Det är snårigt för tobakshandlare som vill etablera en verksamhet. Men också det faktum att hela processen måste göras om i det fall butiken flyttas, skapar hinder. Trots att innehavaren är densamma. Räcker det inte med att godkännas en gång?

Man tog även upp problemen för hotell- och restaurangföretagare, som nu får ytterligare regler att förhålla sig till. Regler som dessutom är oklara.

Det går även att hitta kritiska röster inom de flesta politiska partier ute i landet. Man är osäker på hur kommunerna nu skall implementera den nya tobakslagen och hur den skall tolkas. Kring detta verkade inbjudna representanter från såväl S som C, KD och M vara eniga.

Vissa kommuner kan nog tänka sig att vara överseende till en början, men det å andra sidan riskerar att locka fram en godtycklighet.

Det finns också en osäkerhet från hotell- och restaurangbranschen vad det gäller brott mot lagen och hur dessa möjligen kan komma att påverka näringsidkarnas andra tillstånd.

Vad gäller alltså? Det är den övergripande frågan. Vad svarar man gäster som frågar? Restauratörerna vet ofta inte riktigt själva. Och hur blir det med nedskräpningen på gatan när askkopparna tas bort?

Från näringens sida skakar man på huvudet åt ytterligare regler som hela tiden läggs på dem, trots att politikerna säger, att man skall förenkla för företagen. Det var en av slutsatserna på seminariet.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!