Klassiska sekelskiftesvillor jämnas med marken

Klassiska sekelskiftesvillor jämnas med marken

Striden om det unika och idylliska sommarvilleområdet Petersvik utanför Sundsvall tycks vara över. Högsta domstolen avslår överklagan mot rivningen till förmån för en logistikpark och containerhamn.

Frågan har nu gått hela vägen genom rättsystemet under flera års tid och nu har Mark- och miljööverdomstolens beviljade miljötillstånd för utbyggnaden av en logistikpark vunnit laga kraft. Detta efter det att Högsta domstolen har avslagit Petersviksvännernas överklagan. Det skriver SVT.

Högsta domstolens beslut innebär, att Sundsvall Logistikpark nu kan börja bygga i Petersvik, ett fram till idag unikt och välbevarat område med stora sommarvillor från förra sekelskiftet. Många hade önskar bevara dem till eftervärlden.

Logistikparken är tänkt att innehålla ett nav för tåg- väg- och fartygstrafik. Planer finns också på en containerhamn och en kombiterminal. Nästa steg för projektet är ett slutligt investeringsbeslut av kommunfullmäktige och av SCA.

I stort sett alla partier har ställt sig bakom rivningen – med Moderaterns och Socialdemokraterna som pådrivande. De enda som har tagit ställning emot en logistikpark och containerhamn är det lokala Sundsvallspartiet och Sverigedemokraterna.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!