’Jag kämpar till sista blodsdroppen!’

’Jag kämpar till sista blodsdroppen!’

En av eldsjälarna som kämpar för att det unika sommarvilleområdet Petersvik utanför Sundsvall skall räddas är Else Ammor, bl a aktiv i Sundsvallspartiet. Trots den senaste motgången i Högsta domstolen ger hon inte upp. NB Nyhetsbyrån fick en pratstund med Ammor.

Annons

Innebär Högsta domstolens avslag i onsdags på din överklagan av mark-och miljööverdomstolens dom att Petersvik nu har fått sin dödsdom? Och kommer sommarvillorna från slutet av 1800-talet att jämnas med marken?

-Högsta domstolen har visserligen avslagit min överklagan mot byggandet av Sundsvalls logistikpark. Men än är inte sista ordet sagt. Jag har kämpat i flera år för att bevara Petersvik. Jag ger inte upp!

Men är inte den planerade logistikparken viktig för Sundsvalls framtid?

-Planerna är en ren katastrof för Sundsvall och Petersvik. Logistikparken skulle innebära en enorm förstörelse av ett kulturhistoriskt intressant och vackert område. Det här naturområdet betyder väldigt mycket för många Sundsvallsbor.

Du tänker överklaga igen?

-Ja, min plan är att överklaga ännu en gång. Om det här skall genomföras måste först ett beslut fattas i kommunfullmäktige. Det beslutet kan också överklagas. Jag och alla andra kommuninvånare har rätt att överklaga genom s k kommunalbesvär. Jag har tänkt att kämpa till sista blodsdroppen för att bevara Petersvik och det kommer jag att göra.

-Det här kan bli ett sår och trauma som jag tror kan bli värre än när Norrmalm i Stockholm jämnades med marken. Dessutom är jag kritisk till att det nu ser ut som att Sundsvalls skattebetalare får bekosta bygget.

Annons

Kan du utveckla?

-Jag tycker, att det är helt oansvarigt av en kommun som har gått back två år i rad under en högkonjunktur att slänga hundratals miljoner på ett sådant här betongprojekt.

Men behöver inte Sundsvall de jobb som investeringen skulle kunna ge?

-Jag har inget emot utbyggnaden av hamnen, utan det är kombiterminalen och spåren tvärs över Petersvik som jag sätter mig emot. Det projektet kommer att ge tre till fem nya jobb, eftersom det mesta blir automatiserat. En miljard kronor för fem jobb är inte ett argument som håller. Vad sedan den totala kostnaden blir för logistikparken i Petersvik är ännu inte klart.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!