Inget lyft för det svenska försvaret – men deltagandet i ’Pride’ genomförs som planerat

Inget lyft för det svenska försvaret – men deltagandet i ’Pride’ genomförs som planerat

Vad hände med det svenska försvaret? På 1950-talet hade vi världens fjärde starkaste flygvapen med runt tusentalet flygplan, 35 brigader och Östersjöns starkaste flotta. Nu kan vi knappt försvara oss en vecka eller två, men vi har i alla fall ett försvar som showar på ’Pride’…

Flottan rustades på 1950-talet till Östersjöns starkaste. Under loppet av några år sjösattes sex svenskbyggda jagare och vi hade totalt 23 ubåtar. Armén hade under 1950-talet 35 infanteribrigader och pansarbrigader på 5-6.000 man. Sverige var ordentligt rustat.

Olof Palme och Tage Erlander började skissa på en svensk atombomb, vilket USA till slut satte stopp för. Samtidigt hade vi råd att bygga hela tunnelbanan i Stockholm, vi hade råd (nåja…) med ATP och allmän sjukförsäkring infördes. Och skattetrycket var knappt 25 procent.

Idag kan Finansdepartementet inte ens garantera det förhållandevis ringa men nödvändiga lyft som en majoritet av riksdagen – med Socialdemokraterna i spetsen – står bakom.

På 1950-talet lade vi fem procent av BNP på försvaret. Sedan sjönk nivån till fyra procent under 1960-talet, tre procent under 1970-talet, 2,5 under 80-talet och sedan stupade det brant neråt mot en procent efter det kalla krigets slut.

I vår omvärld rustar man nu upp igen. Det kalla kriget är tillbaka. Inte minst rustar Ryssland. Men också NATO-länderna har gjort ett ryck. Redan president Obama talade om européernas oförsvarligt låga försvarsutgifter. Det var inget Trump hittade på.

Nu vänder det framför allt i Tyskland, som länge har legat oacceptabelt lågt. Det är minst två procent av BNP som gäller i NATO. USA ligger själva på 3,5. De baltiska staterna och Polen har gått upp på två procent. Danmark, Norge och Finland har ökat sina budgetar.

Sverige har fortfarande den lägsta försvarsbudgeten i Östersjöregionen, till och med under den tyska. Trots mycket prat om ökade satsningar ligger vi på en procent och Försvarsmakten saknar nödvändiga medel. Samtidigt har svenska och amerikanska officiella analyser definierat Östersjön som den viktigaste regionen i konfrontationer med Ryssland.

Den socialdemokratiske försvarsministern Peter Hultqvist har nog en uppriktig ambition: Värnplikten är återinförd. Två ubåtar är beställda, liksom ett amerikanskt luftvärnssystem. Men han kan inte göra så mycket mer.

Försvarsberedningen hade utgått från en höjning till 1,5 procent av BNP, motsvarande 83 miljarder per år. C, L, KD, M och SD krävde två procent, men kompromissen är ändå en ambitionshöjning. Med 83 miljarder per år är det möjligt att göra mycket av det som majoriteten i riksdagen vill: Uppgradera flyg och flotta, förnya radarövervakningen och utöka armén.

Dock bromsade alltså Magdalena Andersson. ’Januariöverenskommelsen’ med MP, S, C och L (och V på ett hörn i ett hemligt dokument) blev dyr. Skatter skulle sänkas, familjeveckor skulle införas, järnvägar skulle byggas, kommuner och landsting behövde förstärkas, migrationen skulle öka, LSS-kostnaden skulle upp och biståndet skulle återgå till en procent av BNP.

Att Sverige däremot framhärdar med sin låga ambitionsnivå i försvaret sänder olyckliga signaler till alla runt Östersjön. Och president Trump – liksom Obama – har faktiskt rätt: Vi skall alla vara med och betala.

Och Försvarsmakten gnetar på. Man har i alla fall lagt mycket krut på sin medverkan i årets ’Pride’ i Stockholm, verkar det. Programpunkter hela veckan i detta numera partipolitiskt laddade jippo. Den 4 augusti kan man t ex få se fallskärmshoppare med regnbågsflagga över Rålambshovsparken.

Allt i en Försvarsmakt som numera bl a bara förmår att utbilda en pluton fallskärmsjägare, eftersom dagens unga inte längre fysiskt svarar upp mot de krav som ställs. Det tycks helt enkelt inte gå att utbilda större enheter.

Försvaret har det inte lätt. Man måste ständigt planera om p g a politiskt hattande. Samtidigt måste ledningen vara politiskt korrekt och delta i olika politiserade spektakel. Det kanske hade räckt med en enkel deklaration: ’Vi skall koncentrera oss på att försvara Sverige och dess invånares fri- och rättigheter’.

Då hade ÖB och hans ledningsstab kunnat fokusera på kärnverksamheten. Man hade haft enklare med kraftsamlingsriktningen, helt enkelt.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 677 30 30 eller på Patreon.

Become a Patron!