Regeringen avgör utvisning av radikal imam

Regeringen avgör utvisning av radikal imam

Regeringen kommer efter ett beslut i Migrationsöverdomstolen att få avgöra ärendet med den radikala imamen Abo Raad. Imamen och dennes son ska enligt beslut i såväl Migrationsdomstolen som Migrationsöverdomstolen utvisas till Irak. Med rådande säkerhetsläge och hotbild i Irak går de beslutade utvisningarna inte att genomföra enligt migrationsdomstolorna.

Under våren grep Säkerhetspolisen SÄPO sex personer enligt Lagen om särskild utlänningskontroll. Samtliga gripna har enligt SÄPO varit mycket aktiva i radikala och extremistiska islamistiska grupperingar. Bland de gripna fanns imamen vid moskén i Gävle och imamens son. De gripna ska enligt SÄPO utgöra ett säkerhetshot mot Sverige.

I såväl Migrationsdomstol som Migrationsöverdomstolen har imamen och sonen dömts till utvisning ur landet. Domstolarna konstaterade samtidigt att det i dagsläget inte finns någon möjlighet att utvisa personerna från Sverige till hemlandet Irak. Det ska finnas en tydlig hotbild mot de två i Irak, och säkerhetsläget anses inte vara tillräckligt bra för att verkställa utvisningarna.

Efter Migrationsöverdomstolens beslut kommer nu regeringen att få avgöra vad som ska hända med imanen och dennes son. Båda finns i förvar hos Migrationsverket sedan de greps av säkerhetspolis i Gävle i slutet av april månad.

Fredrik Antonsson

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!