De svenskfödda flyttar ut ur städerna

De svenskfödda flyttar ut ur städerna

De svenskfödda flyttar ut ur storstäderna och utrikesfödda flyttar in. Det visar siffror från SVT:s Uppdrag granskning. Utvecklingen har sett liknande ut sedan 2002, men de senaste åren har de svenskfödda utflyttarna blivit ännu fler.

Annons

De flesta som lämnar Göteborg flyttar till stadens kranskommuner. Såväl svenskfödda som utrikesfödda vill ofta göra en sådan flytt efter en tid inne i staden. Det visar statistik från Göteborgs stad och SCB.

Medan arbetslösheten hos inrikes födda låg på 3,8 procent 2018, var motsvarande siffra hos utrikes födda 15,4, enligt siffror från Arbetsförmedlingen. Det innebär också, att de som har invandrat till Sverige har sämre möjligheter att ta lån för att köpa eller bygga en villa.

När svenskfödda flyttar ut och tar med sig sina skattepengar till Lerum, Partille eller Kungsbacka, minskar skatteunderlaget i Göteborg. Det gör att den offentliga välfärden får mindre skattepengar.

Alliansens plan i Göteborg är att försöka bryta mönstret med utflyttande svenskfödda, en plan med tre huvudpunkter. Dels handlar det om att bygga fler småhus. Dels om att garantera en plats i barnomsorgen. Dels om att säkra tryggheten i Göteborg.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!