Ökad otrygghet, sämre skola och absolut ingen lönsamhet!

Ökad otrygghet, sämre skola och absolut ingen lönsamhet!

Expressen hade fel om invandringen

Den 3 mars 2015 publicerade Expressen en krönika av Lars Lindström om så kallade lögner om invandring, och hur dessa kan avslöjas. Lindström påstod bland annat att massinvandring inte leder till högre arbetslöshet, begränsar inte tillväxten, ger inte sämre skola och ökar inte otryggheten.
( https://www.expressen.se/kronikorer/lars-lindstrom/sa-avslojas-lognerna-om-invandringen/ )

Hur rätt hade då Lindström?

Nedan redogör jag för hur de senaste årens invandringen har präglat utvecklingen i vårt land, då den faktiskt ligger till grund för ökad otrygghet, sämre skola och ökad arbetslöshet.

Ökad otrygghet
Enligt nationella trygghetsundersökningen som Brå gör, så har framför allt antalet unga tjejer som anmält att dom har utsatts för sexualbrott ökat kraftigt i Sverige från år 2015. Det har bland annat vållat en diskussion i Uppsala, på grund av att i region Uppsala har otryggheten ökat mycket på kort tid. År 2013 kände sig 45% av tjejerna sig trygga i Uppsala. År 2017 visar siffrorna att endast 19% av tjejerna i Uppsala län känner sig trygga. Det innebär att 4 av 5 tjejer känner sig otrygga.

Den 14 april i år intervjuade Trygghetspodden unga tjejer i Uppsala på grund av den ökade otryggheten, samt Daniel Larsson, chef för de yttre befälen i polisområde Uppsala, om polisens bild om vad den ökade otryggheten i länet beror på. Daniel Larsson förklarar att man har sett en stor förändring på gatubilden i Uppsala då det kom väldigt mycket ”ensamkommande” under åren 2015 och 2016.
Lyssna på poddavsnittet av Trygghetspodden från Uppsala här

Helt plötsligt fick man en bom av heroinmissbruk, trots att Uppsala i princip varit helt förskonat från heroinmissbruk. Det reser även runt marockanska gatubarn i städer i Europa och rånar folk på klockor och kläder. Kortfattat rör det sig om unga utländska män utan sysselsättning som rekryteras till gäng. Det har i sin tur lett till en spinoffeffekt i form av missbruk, rån och sexuella ofredanden av unga svenska tjejer.

Ökad arbetslöshet
Enligt statistik som Aftonbladet låtit sammanställa, är det få som har kommit i arbete av de migranter som kom till Sverige år 2015. Aftonbladet har i sin granskning sammanställt statistik från SCB, Statens personadressregister och Migrationsverket.
(https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/P9mWJJ/60-000-flyktingar-fick-uppehallstillstand–sa-manga-har-fatt-jobb )

Statistik från SCB visar att 18 405 av migranterna får socialbidrag. 9 970 får studiemedel. Endast 4 574 försörjer sig genom sysselsättning.

Hur stor andel av dessa som är riktiga jobb respektive skattesubventionerade anställningar och sysselsättningsåtgärder framgår inte av det presenterade materialet från Aftonbladet.

Sämre skola
I en färsk rapport som presenterades av OECD i mars i år om den svenska skolan (https://www.expressen.se/nyheter/oecd-reformer-kravs-om-svenska-skolan-ska-lyckas/ ) , tar man upp den bristande likvärdigheten i svensk skola. Gapet mellan de bästa och de sämsta eleverna har ökat, och familjebakgrund spelar allt större roll för skolresultaten.

Ökande skillnader syns på skolnivå och OECD pekar på att skolorna med de största pedagogiska och sociala utmaningarna, det vill säga skolor i problemområden, har svårast att rekrytera skickliga lärare. (https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/satsning-ger-larare-i-utsatta-omraden-hogre-lon )

OECD ansvarar för kunskapsmätningen Pisa, som genomförs vart tredje år. Pisa 2012, som redovisades i slutet av 2013, visade att Sverige hade den största resultatförsämringen av alla 33 deltagande länder. ( https://www.svd.se/pisa-studien-sveriges-skola-samst-i-norden )

Andreas Swedberg
Övrig källa:
https://poddtoppen.se/podcast/1464535959/trygghetspodden/podd-9-jale-poljarevius-polischef-i-uppsalaknivsta
Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!