KI sänker prognos – sämre tider väntar

KI sänker prognos – sämre tider väntar

Konjunkturinstitutet, KI, sänker tillväxtprognosen för 2019 och 2020. Högkonjunkturen är över. Det konstaterade KI på onsdagen, då myndigheten offentliggjorde sin rapport ”Konjunkturläget”. Expressen skriver.

Annons

BNP väntas öka med 1,2 procent i år och 1,1 procent nästa år. I prognosuppdateringen i augusti trodde KI på en BNP-tillväxt på 1,5 procent i år och 1,3 procent nästa år. Det konstateras, att svensk ekonomi är inne i en rejäl avmattningsfas. Högkonjunkturen ebbar ut i år och blir balanserad nästa år.

Under andra kvartalet i år föll näringslivets investeringar stort. Ljuspunkten var hushållens konsumtion som steg ganska mycket. Men nu fortsätter konjunkturavmattningen. Det råder en pessimistiskt syn från tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. Också hushållen är negativa.

När det gäller hushållens syn på sin egen ekonomi, är den negativ. KI anser, att det finns fog för detta. Internationella handelskonflikter och oklarheten kring brexit tynger också den globala ekonomin, vilket drabbar svensk export.

Sysselsättningen har minskat under året och arbetslösheten steg under sommaren. Näringslivets anställningsplaner har successivt försvagats under året. Sysselsättningen tros minska med 0,8 procent det tredje kvartalet i år och arbetslösheten stiga till 7,1 procent 2020.

Bostadsinvesteringarna fortsätter att minska och de totala investeringarna väntas inte bidra till efterfrågetillväxten det tredje kvartalet. En återhämtning av exporttillväxten innebär ändå, att BNP-tillväxten stiger marginellt. En hyggligt expansiv finanspolitik bidrar även till att hålla uppe efterfrågetillväxten nästa år.

Prognosen baseras på antagandet, att den internationella handelskonflikten inte eskalerar ytterligare och att tullarna inte höjs mer än vad som redan har aviserats samt att Storbritannien lämnar EU under ordnade former i år eller nästa år. Det kan alltså bli än värre.

Chrustopher Jarnvall

Annons
Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!